blank

Полицијски службеници Полицијске станице Станари, 26.02.2020. године, у циљу спречавања и сузбијања малољетничке деликвенције за ученике седмих разреда Основне школе „Десанка Максимовић“ у Станарима, одржали су предавања на тему „Вршњачко насиље и малољетничка деликвенција“.

blank

Наведена старосна група је изабрана из разлога што се ради о дјеци која се старосно приближава узрасту „млађих малољетника“ код којих је видљив прелазак са дјечијег узраста и гдје се у наредном периоду код истих може изразити неки појавни облик проблематике везано за наведене теме.

Поред полицијских службеника ПС Станари који су били носици активности,  учешће у обради наведене теме имали су и педагог, дефектолог, разредне старјешине наведене школе као и социјална радница Општине Станари.

blank

Током предавања акецант је стављен на приближавању значаја правовременог препознавања радњи које воде према вршњачком насиљу као и самих облика насиља, са посебним освртом на најчешће облике насиља као што су физичко, психичко, социјално, електронско, занемаривање и немарно поступање.

Са могућим посљедицама и свим оним до чега могу довести овакве врсте насиничког понашања, ученике је поближе упознала социјална радница.

Истог дана, полицијски службеници Полицијске станице Добој 2 су одржали предавања на наведену тему за ученике Основне школе „Вук Караџић“ у мјесту Грапска Горња, подручје града Добоја.  

blank