blank

У Дервенти је потисан уговор о изради урбанистичко-техничких услова, као и изради пројектне документације за шест значајних пројеката на подручју града.

Градоначелник Дервенте  Милорад Симић потписао је уговор за наведене послове са представницима конзорцијум фирми „Центар за пројектовање и консалтинг“ из Бањалуке и „Завод за водопривреду“ из Сарајево.

blank

Уговор се односи на:

– изградњу канализационе мреже и реконструкцију водоводне мреже и коловоза у улицама Вуковарска и Поточани и Стевана Синђелића,

– израда главног пројекта за изградњу канализације и сервисне саобраћајнице у Сервисно -комуналном центру,

– израда главног пројекта за изградњу сливног канала оборинске воде у индустријској зони кроз Жељезничку улицу до реципијента,

– израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова и главног пројекта за изградњу канализационе мреже кроз насеље Луг и то од скретања за Свиленград до Агићке цркве, старим путем.

 

blank