blank

У Дервенти је до 4. јуна  укупно тестирано 476 лица, код 58 је потврђено присуство вируса корона, а под здравственим надзором је 87 лица.

 Штаб за ванредне ситуације општине Дервента данас је одржао 20. сједницу на којој је представљена инфирмација о раду и активностима Штаба, општинских служби, јавних предузећа и  установа у времену од 12. марта до 20. маја, а која ће бити и на дневном реду наредне сједнице локалне скупштине.blank

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А о раду и активностима Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дервента, општинских служби, јавних предузећа и установа у периоду од  12.03. – 20.05.2020. године

Сви задаци и активности који су провођени у датом периоду су били у складу са наредбом о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом Корона (COVID-19) у Републици Српској, које је донијело Министарство здравља и социјалне заштите 24.02.2020. године.

Том Наредбом прописане су мјере с циљем одговарајућег збрињавања могућег повећаног броја обољелих од болести изазване новим вирусом Корона. У складу са том Наредбом дате су мјере које морају проводити органи локалне управе, Дом здравља, јавна предузећа и установе, а надзор над спровођењем донесених мјера обављају здравствени инспектори и комунална полиција. Сходно овој Наредби и закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације произашли су послови и задаци Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дервента.

Прва сједница Општинског штаба одржана је 12.03.2020. године гдје су донесени први задаци и препоруке у циљу спровођења ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање ширења заразних болести.

Општински штаб за ванредне ситуације одржао је 18 сједница на којима је донесено 17 закључака, 17 наредби, 3 рјешења, 7 препорука и закључака и више саопштења за јавност.

Општински штаб за ванредне ситуације своје закључке, наредбе, препоруке и саопштења доносио је на основу закључака Републичког Штаба за ванредне ситуације, што је усмјерило рад и поступање надлежних општинских служби, јавних предузећа, установа, правних лица, контролних органа и свих грађана. Тако смо били сви укључени у борбу на спрјечавању ширења болести изазване новим вирусом Корона.

Све закључке, препоруке, наредбе и саопштења Општинског Штаба за ванредне ситуације, као и одређене закључке и препоруке Републичког Штаба за ванредне ситуације смо путем Дервентског листа, Канала 3 и портала Дервента кафе, Посавске новости и Дервентског листа, обавјештавали јавна предузећа, установе, правна и физичка лица. Поред званичних аката Општинског и Републичког Штаба за ванредне ситуације, наведени медији су свакодневно обавјештавали грађане о стању епидемиолошке ситуације на подручју општине Дервента.

Највећи број закључака и наредби које је донио Општински Штаб за ванредне ситуације општине Дервента реализовали су јавна предузећа, установе и контролни органи (општинска инспекција и комунална полиција), које ће они обрадити у свом дијелу извјештаја.

Дана 19.03.2020. године објавили смо јавни позив Републичке управе цивилне заштите Републике Српске за пријаву и ангажовање волонтера, који би по исказаним потребама обављали доставу хране и лијекова лицима старијим од 65 година. На 4. сједници Општинског Штаба за ванредне ситуације, одржаној 23.03.2020. године донесена је одлука да се пријављени волонтери ангажују у Општинској организацији Црвеног крста, како би се распоредили на горе наведеним пословима. Ангажовање волонтера је трајало до 05.05. 2020. године када је Републички штаб за ванредне ситуације својим Закључком број 3-9/20 од 05.05.2020. године дозволио кретање старијим особама од 65 година, у времену од 7,00 – 13,00 часова, како би могли завршити све своје дневне потребе.

РАД  КАРАНТИНА  У  КОВАЧЕВЦИМА

У складу са Упутством о организовању и спровођењу карантина на граничном прелазу и локалној заједници, на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине је донио Закључак о успостављању кампа за карантин на подручју општине Дервента.

Донесена су 2 закључка за 2 локације и то:

 • Камп у мјесту Ковачевци, у просторијама терапијске заједнице „Извор“.
 • Простор у јавној установи Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“.

На те 2 локације било је припремљено око 100 лежајева, гдје би били смјештени сви наши грађани који долазе из иностранства као и они који не буду поштовали мјере кућне изолације. Током читавог периода потребе прихвата наших грађана, капацитет простора Терапијске заједнице „Извор“ у Ковачевцима био је довољан, те због тога простор Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“ није кориштен.

У складу са Упутством о организовању и спровођењу карантина на граничном прелазу и у локалној заједници Начелник општине је донио Рјешење о формирању руководства кампа за карантин број 02-111-47.1/20 од 25.03.2020. године у сљедећем саставу:

 • Драгољуб Кукић, испред цивилне заштите општине Дервента,
 • Станиша Микеревић, испред општине Дервента,
 • Бранка Слијепчевић, испред ЈЗУ Дом здравља Дервента и
 • Радивоје Гверо, испред Полицијске станице Дервента.

Задатак руководства био је да брину о прихвату лица, њиховом смјештају, исхрани, хигијени, здравственој заштити и безбиједности. Сваки члан руководства кампа сходно свом радном мјесту из установе из које долази је имао своју обавезу и одговорност за обављени посао. Поред руководства кампа за обављање помоћних послова око одржавања објеката карантина, Начелник општине је на основу уговора ангажовао још 2 лица. Са доласком првих лица са граничног прелаза, тачније 29.03.2020. године почео је прихват и рад кампа за карантин Терапијске заједнице „Извор“ у Ковачевцима.

Кроз карантин прошло је укупно 106 лица, од којих су 84 тестирана и сви тестирани су били негативни. Здравствени надзор лица у карантину вршила је Хигијенско епидемиолошка служба (ХЕС) Дома здравља Дервента (мјерење температуре 2 пута у току дана, узимање бриса за тестирање и сви други неопходни здравствени прегледи, да ли у хитној служби Дома здравља или у болници у Добоју).

Исхрана лица у карантину вршена је преко СП „Голди“ и СП „Еден“ у виду 3 оброка дневно. За несметано функционисање карантина утрошена су сљедећа финансијска средства:

 • припрема и уређење карантина 2.290,39 КМ
 • исхрана лица у карантину 9.022,57 КМ
 • средства за дезинфекцију и хигијену карантина 1.442,80
 • потрошња електричне енергије 700,00 КМ
 • потрошња воде и одвоз смећа 430,00 КМ
 • рад радника у карантину на основу уговора 2.111,00 КМ
 • ПВЦ посуде за храну у карантину 499,12 КМ
 • Трошак горива 320,00 КМ
 • Трошкови телефона 380,00 КМ

Укупно: 17.195,88 КМ

На основу Закључка Републичког Штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Дервента донио је Закључак о стављању ван снаге Закључка о успостављању кампа за карантин на подручју општине Дервента, број 02-055-17/20 од 11. 05. 2020. године, којим се са 12.05.2020. године распушта карантин.

Сва лица која су боравила тада у карантину пуштена су у кућну изолацију без вршења тестирања.

Иако је ова ситуација организације и функционисања карантина нешто за нас ново и непознато, руководство карантина је са свим капацитетима које је имало на располагању успјешно одговорило на све постављене задатке, како у самој организацији, припреми, опремању простора, пријема лица и њиховом боравку у просторијама карантина, тако и у координацији послова са Домом здравља Дервента, Одјељењем за инспекцијске послове, Полицијском станицом, Територијалном ватрогасном јединицом, Комуналцем, ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“ Дервента.

Сви наведени субјекти су помогли и допринијели да се сви задаци у времену трајању рада карантина успјешно заврше.

ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ

Од 15.03.2020. – 20.05.2020. године на подручје општине Дервента пристигла је и подијељена сљедећа количина хуманитарне помоћи:

 1. Донација маркета Ђурић МББ у количини од 100 прехрамбених пакета, која је посредством општинске организације Црвеног крста општине Дервента подијељена социјалним категоријама становништва, а које се налази у евиденцији Црвеног крста и Центра за социјални рад. Расподјела пакета почела је 10.04.2020. године, а завршена 16.04.2020. године, уз помоћ волонтера Црвеног крста.
 2. Донација Црвеног крста РС у количини од 24 прехрамбена пакета који су посредством општинске организације Црвеног крста општине Дервента, подијељени рањивим категоријама становништва, који се налазе у евиденцији ОО Црвеног крста Дервента. Расподјела је започела 10.04. а завршена 16.04.2020. године.
 3. Донација Предсједника Владе РС у сарадњи са Тропик маркетима у количини од 136 прехрамбених пакета, који су подијељени примаоцима новчане помоћи Центра за социјални рад општине Дервента. Подјела је извршена 09. и 10.04.2020. године.
 4. Донација сјеменских пакета поврћа од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Укупно 185 сјеменских пакета подијељено је рањивим категоријама становништва према списку које је израдило надлежно Одјељење уз помоћ Центра за социјални рад, Црвеног крста општине Дервента и удружења „Сунце“. Подјела је извршена 21. и 22.04.2020. године.
 5. Предсједница Републике Српске донирала је 1824 маске за пензионере општине Дервента.
 6. Фирма Аксентић из Граца, власника Небојше Аксентића, донирала је 20 пакета у вриједости од по 50 КМ, укупне вриједности 1.000,00 КМ.
 7. Удружење „Помози.ба“ из Сарајева донирало је 260 прехрамбених пакета. Пакети су пристигли 11.05.2020. године. Подјелу је извршила ОО Црвени крст Дервента на основу списка социјално угрожених лица ове организације и Центра за социјални рад Дервента. Активност је завршена 21.05.2020. године.
 8. Донације привредних субјеката и индивидуалне донације према општини Дервента у заштитној опреми:

– 10.000 заштитних маски (општина Шамац),

– 2.500 заштитних маски (МБ Моторс, Велмаинекс ДОО, Гатарић ДОО, Спортски центар
– 1500 заштитних рукавица (Апотека Стефановић, Металвис ДОО),

– 50 заштитних капа (апотека Стефановић).

OДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

        У временском периоду од 15.03.2020 – 20.05.2020. године, у Одјељењу за инспекцијске послове општине Дервента, инспекцијски надзор и надзор комуналне полиције је обављало 5 инспектора и 2 комунална полицајца, који покривају 6 инспекцијских области, и то из области тржишне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, инспекције за храну, здравствене инспекције, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и комуналне полиције.

        На основу Закона о локалној самоуправи, и у складу са Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом Корона у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације, Влада Републике Српске, Начелник општине Дервента, дао је овлашћење општинским инспекторима да врше контролу над лицима, којима је одређена кућна изолација.

        Наредбом Министра управе и локалне самоуправе Републике Српске од 16. марта 2020. године наложено је јединицама локалне самоуправе да обезбиједе вршење контроле лица, којима је одређена кућна изолација, од стране комуналне полиције, те се одмах приступило реализацији наведених послова, и у току је њихова реализација.

        Одјељење за инспекцијске послове извршавало је послове из своје надлежности у складу са  Наредбама и Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске и Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дервента, као и Наредбама и Инструкцијама Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Инструкцијама Републичке управе за инспекцијске послове Бања Лука, са посебним освртом и приоритетом у пословима на контроли лица у кућној изолацији и карантину, те су одређени утврђени задаци реализовани, а и у току је њихова реализација.

        Иако је ова ситуација са појавом новог корона вируса COVID-19, за све нас ново и непознато, ситуација коју је немогуће предвидјети, од почетка спровођења мјера на спречавању и сузбијању ширења вируса корона, Одјељење за инспекцијске послове (комунална полиција и инспекција) са расположивим капацитетима, успјешно је одговорило на захтјеве, који су постављени.

        На основу налога главног републичког здравственог инспектора Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске од 08.03.2020. године, извршене су контроле у погледу одржавање хигијене и посједовања средстава за чишћење и дезинфекцију у јавним објектима, предшколским, школским установама, дому за смјештај лица. Контролама је утврђено да су у објектима предузете појачане санитарно-хигијенске мјере. Контроле се у континуитету и даље врше.

        У временском периоду од 15.03.2020.-20.05.2020. године општински овлаштени здравствени инспектор је донио 408 рјешења о кућној изолацији лица. Извршено је 770 контрола спровођења мјера кућне изолације, те је 765 лица поступало у складу са наведеним рјешењима, 5 лица није поступало у складу са наведеним рјешењима, а 2 лица нису поступала у складу са мјерама карантина. Сачињено је 587 записника и 32 службене забиљешке. Издата су 4 прекршајна налога, због непоступања по рјешењу инспектора о обавезној кућној изолацији и препоруци надлежног доктора епидемиолога, док је у 3 случаја прекршај констатован и сва документација је достављена Републичкој управи за инспекцијске послове Бања Лука, обзиром да је надлежност републичког здравственог инспектора.

У складу са Уредбом са законском снагом о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести, Закључком о спровођењу мјера заштите у заједници против вируса корона (SARS-CoV-2), Републичког штаба за ванредне ситуације, Владе Републике Српске, Инструкцијом о поштовању ванредних мјера за сузбијање корона вируса, Републичке управе за инспекцијске послове Бања Лука, Упутстава за постепено ублажавање мјера, ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, Одјељење за инспекцијске послове је, од укупно извршених 517 контрола субјеката, у 486 субјекта је констатовано да су се придржавали прописаних мјера, а у 31 субјекту је инспекција корективно дјеловала, након чега су отклоњене неправилности. Сачињен је 31 записник, 180 приручних листа и 59 службених забиљешки.

Општинска тржишна инспекција је вршила контроле цијена животних намирница, којима је ограничена маржа, као и цијене друге робе (средства за дезинфекцију и друго), а вршила је и надзор по Уредби о прописивању мјере непосредне контроле цијена на подручју Републике Српске и Уредби о враћању цијена на претходни ниво. О извршеним контролама достављане су информације Републичкој управи за инспекцијске послове Бања Лука.

Континуирано се вршио надзор над спровођењем мјера дезинфекције јавних и других објеката, јавних површина. Контроле се у континуитету и даље врше.

 У свакодневном обављању послова врше се контроле поштовања ванредних мјера за сузбијање Корона вируса – Упутстава за постепено ублажавање мјера, како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију, као и контрола спровођења мјера кућне изолације лица, по рјешењима здравственог инспектора. ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске припремио је низ Упутстава о мјерама које требају проводити пословни субјекти у различитим дјелатностима како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, а како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима. Наш заједнички интерес је несметан рад пословних субјеката уз поштовање свих превентивних мјера на сузбијању ширења болести изазване вирусом Корона, а у циљу што лакшег превазилажења потешкоћа изазваних вирусом. Привредни субјекти су на обострано задовољство показали одговорност, спремност за сарадњу и прихватање свих препорука и упутстава здравствених стручњака о мјерема којих се требају придржавати у циљу несметаног рада и сузбијања ширења болести изазване вирусом Корона.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА

У циљу провођења мјера заштите здравља становништва и спрјечавање заразе, вирусом Корона, Територијална ватрогасна јединица Дервента од дана 16.03.2020. године перманентно извршава и проводи активности по Наредбама  и Закључцима штаба за ванредне ситуације општине  Дервента.

Од 16.03.2020. до 08.05.2020. године Територијална ватрогасна јединица вршила је дезинфекцију јавних површина по Плану приоритета коју је доставило Одјељење за стамбено комуналне послове и то:

Дом здравља паркинг, Игралиште код цркве, Парк 9. јануар, Парк код СТП аутобуске станице, Парк у кругу вртића Трол, Парк код школе Никола Тесла, ТЦ Миленијум (само улаз), Будућност (само улаз у објекат), Фонд здравственог осигурања (само улаз у објекат), Завод за запошљавање (само улаз у објекат), Пошта (само улаз у објекат), СПЦ (само улаз у објекат), католичка црква (само улаз у објекат), џамија (само улаз у објекат).

Дезинфекцијом је обухваћено укупно 13 јавних површина, а послови су се изводили једном седмично, тачније седам пута за наведени период.

Од 16.03.2020 до 08.05.2020. године Територијална ватрогасна јединица вршила је дезинфекцију улица по Плану приоритета коју је доставило Одјељење за стамбено комуналне послове.

Дезинфекцијом је обухваћено укупно 68 улица, гдје се дезинфекција радила 1 седмично, тачније, 7 пута за наведени период од којих су 3 пута били укључени атомизери за дезинфекцију власништво Станка Митровића, Зорана Мишића, Агро Посавина и БС “ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о.

Поред дезинфекције улица и јавних површина, Територијална ватрогасна јединица је са ватрогасним возилом комби вршила превоз пакета за потребе Црвеног крста, као и превоз кревета и опреме за потребе карантина у Ковачевцима. За наведене активности ватрогасци су били ангажовани на сљедећим пословима

 1. Превоз маски Дервента – Шамац – Дервента,
 2. Превоз кревета Дом Здравља Дервента – карантин Ковачевци,
 3. Превоз кревета ЈУ Будућност – карантин Ковачевци,
 4. Превоз хуманитарних пакета за потребе Центра за сацијални рад (Дервента –Добој – Дервента),
 5. Превоз хуманитарних пакета за потребе Црвеног крста из Ђурић д.о.о. ,
 6. Превоз хуманитарних пакета за потребе Црвеног крста из Градишке,
 7. Превоз хуманитарних пакета за потребе Црвеног крста из Тузле.

За наведене активности ватрогасци су били ангажовани 13 пута.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УТРОШКА ВРЕМЕНА, ГОРИВА  И СРЕДСТАВА

Врста возила Радни сати проведени на активностима Потрошња горива Потрошња других средстава (вода) Потрошња других средстава (хлор)
Мерцедес бенз 42 часова 114,50 литара  25.000 литара 20 литара
Штајер 45 часова 120 литара  25.000 литара 20 литара
Комби VW LT-35 38 часова 89 литара

 

        –
Укупно 125 часова 323,50 литара 50.000 литара 40 литара

 

ДОМ ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА

Од момента првог обољелог „COVID-19“ у Републици Српској и проглашења ванредне ситуације, касније ванредног стања ЈЗУ Дом здравља Дервента је у складу са препорукама и упутствима Министартсва здравља и социјалне заштите Републике Српске  и Института за јавно здравство Републике српске (у даљем тексту: ИЗЈЗ РС) проводио је посебне и ванредне мјере за сузбијање и спречавање заразних болести на територији општине Дервента и о томе обавјештаво сва надлежна тијела.

 

У складу са закључком републичког Штаба за ванредне ситуације од 17.03.2020. године извршене су прерасподјеле послова и прилагођена организација рада Дома здравља Дервента тако да се обезбеди здравствена заштита становништва општине, предузму све активности ради брзог и адекватног реаговања на појаву сумње и/или инфекције новим корона вирусом, тe смањи могућност преноса инфекције на запослене у установи и остале пацијенте.

Одређена је и адекватно опремљена свом неопходном опремом, просторија за изолацију намјењена за пријем и преглед пацијената код којих постоји сумња на инфекцију изазвану новим корона вирусом. Наведена просторија налази се у склопу Дома здравља, али има засебан улаз.

У склопу активности донешено је низ писаних процедура и упутстава која се односе на рад у Дому здравља у смислу превенције, раног откривања и лијечења инфекција изазваних новим корона вирусом.

Ради се о сљедећим документима:

 • Поступак са лицем које долази из подручје на којем постоји локална трансмисија инфекције

узроковане вирусом „SARS- CoV- 2“, поступак са лицем за које постоји сумња да је обољело од инфекције узроковане  „SARS- CoV- 2“, поступак са лицима које је било у контакту са обољелим од инфекције узроковане „SARS- CoV- 2“, вирусом, 

 • Процедура збрињавања инфективног отпада у вези са насталим отпадом послије контакта са лицима која су која су била или су могла бити изложена инфекцији „SARS- CoV- 2“, сумња на обољеле од „COVID-19“,
 • Упутство за провођење здравственог надзора у карантину у Броду,
 • Упутство за кориштење И поступање са личном заштитном опремом,
 • Упутство за понашање запослених у ЈЗУ Дом здравља Дервента у циљу превенције уноса и ширења корона вируса у установи.

Одређено је возило хитне помоћи које се користи искључиво за превоз лица код којих постоји сумња на инфекцију изазвану новим корона вирусом или је иста потврђена. Након сваке употребе наведено возило се пере и дезинфикује.

Возње су извршене на сљедећим релацијама и потребама и то:

Вожње у периоду март – мај 2020.

Релација Количина Пријеђени пут
Градишка 6 1303 km
Студентски дом 7 1400 km
Вожње за Добој (тестирања, дијализе и др.) 59 4577 km
Рача 2 780 km
Шамац 5 700 km
Брод 15 1095 km
Теслић 1 140 km
Укупно километара   9995 km

 

У складу са планом извршена је прерасподјела послова и дефинисани тимови здравствених радника који раде заједно, без мијешања са осталим тимовима како би се смањила могућност преношења инфекције. Дефинисани су тимови здравствених радника у Станици хитне медицинске помоћи, тимови задужени за збрињавање пацијената са респираторним симптомима и повишеном тјелесном температуром који функционишу одвојено од Службе породичне медицине. Набављена је неопходна заштитна опрема и сви запослени били су обавези да користе заштитну опрему у складу са препорукама ИЗЈЗ РС.

Рад хигијенско-епидемиолошке службе

У складу са закључцима Штаба за ванредне ситуације, служба за хигијенско-епидемиолошку заштиту отворила је директне телефонске линије за комуникацију са лицима која долазе из иностранства и лицима за која постоји сумња на инфекцију новим Корона вирусом. Лица која долазе из иностранства су се јављала на дате бројеве телефона и стављана су под здравствени надзор. Служба за хигијенско-епидемиолошку заштиту је у свакодневном контакту са лицима која су под надзором. Свако лице код кога је постојала сумња на развој инфекције изазване новим Корона вирусом у почетку је уз договор са инфектологом болнице у Добоју упућивано колима СХМП у Добој ради тестирања. Касније је ИЗЈЗ РС обезбиједио дио подлога и брисева за узорковање материјала за тестирање на Корона вирус за домове здравља. Сада се подлоге свакодневно добијају од Регионалног завода ИЗЈЗ у Добоју на основу актуелног плана тестирања и у договору са надлежнима у регионалном центру и на микробиологији ИЗЈЗ РС у Бања Луци, са којима смо свакодневно у контакту.

Формиран је тим у оквиру Дома здравља који врши узимање узорака за тестирање на Корона вирус на основу плана који прави епидемиолог. Узимање узорака врши се у просторији за изолацију, уз претходно заказивање и примјену свих мјера заштите за особље које врши узорковање и за пацијенте. У појединим ситуацијама врши се узорковање материјала на терену у дому за старија лица, стану лица које се тестира уз примјену свих мјера заштите. За лица која су била смјештена у општинском карантину узорковање материјала за тестирање вршено је у карантину, на основу плана који је правио епидемиолог, на основу закључка Штаба за ванредне ситуације уз примјену одговарајућих мјера заштите.

За свако лице код кога постоји сумња на инфекцију Корона вирусом у зависности од клиничке слике врши се тестирање на Корона вирус у Дому здравља или се пацијент упућује у Општу болницу у Добоју у случају теже клиничке слике. По пристизању налаза теста на Корона вирус који врши Инстит за јавно здравство Републике Српске, који исте доставља електронском поштом епидемиологу дома здравља, епидемиолог обавјештава лица која су тестирана о резултатима тестирања и даје им упутства за даље поступање. У случају да је лице позитивно на Корона вирус епидемиолог врши неодложно анкетирање обољелог у сврху добијања података о контактима обољелог и његовом кретању ради предузимања свих неопходних мјера за спрјечавање ширења инфекције. Врши се процјена нивоа ризика контаката и предлажу се мјере у складу са нивоом ризика. Контакти се стављају под здравствени надзор и у случају потребе обавјештава се здравствена инспекција о потреби стављања лица у изолацију. Служба за хигијенско-епидемиолошку заштиту је у свакодневном контакту са општинским здравственим инспектором телефонским путем, лично и путем електронске поште, ради размјене информација о лицима која су под назором. У том смислу здравственом инспектору су предате копије образаца за вођење здравственог надзора за сва лица за која је било потребно издрати рјешења о изолацији, а за које рјешење није претходно издао републички орган.

Такође је служба за хигијенско-епидемиолошку заштиту здравственом инспектору Општине Дервента послала 185 мејлова са подацима.

До 22.05.2020. године под надзором Службе за хигијенско-епидемиолошку заштиту Дома здравља Дервента било је 1103 лица. Тестирано је 377 лица, 47 која су у надлежности службе је било позитивно на Корона вирус, од тога су 34 лица са пребивалиштем на општини Дервента. Двадесет три (23) лица су опорављена и враћена у кућну изолацију. Од укупног броја 3 лица су потпуно оздравила. Четири лица су умрла, од тога 3 са пребивалиштем на општини Дервента.

Служба за хигијенско-епидемиолошку заштиту  од 16.03.2020. врши дезинфекцију јавних установа и приватних субјеката на седмичном нивоу као и објеката у којима су боравила лица инфицирана Корона вирусом у складу са плановима.

У складу са планом вршења дезинфекције јавних предузећа и установа (општина, Центар за културу, Пошта, ЈЗУ Дом здравља са подручним амбулантама, Полицијска станица, Ватрогасни дом, Центар за социјални рад, Шумска управа, Основни суд, Фонд здравственог осигурања, Катастар, Црвени крст, Дом слијепих (радионице), вртић Трол. ХЕС је у периоду од 23.03.2020. године до 20.05.2020. године извршио дезинфекцију у више наврата, у просјеку 5-7 пута. Такође, у складу са планом вршења дезинфекције ХЕС је у више наврата извршио дезинфекцију сљедећих правних субјеката: Златни Луг, СТП Дервента, Марко Поло, Графика штампарија, Гатарић д.о.о., Наша банка, Дигитал, АМД електро, Полет комерц, Јевтић комерц, Ехта-Р, Арт лајн, Симпром, МБ моторс, пекара Илић, НУР транс, Нивекс, Зонекс, Антон Паар, К-Уни, Микрокредитно друштво ЕКИ, Балкан стар и Изотек.

Рад карантина

Одлуком штаба за ванредне ситуације формиран је карантин на граничном прелазу у Броду. За здравствени надзор лица која улазе у Републику Српску на граничном прелазу Брод били су задужени домови здравља Брод, Дервента и Добој. Дом здравља Дервента именовао је два тима – љекара и техничара за обављање здравственог надзора у карантину у Броду.

Епидемиолог дома здравља Дервента био је задужен за епидемиолошки надзор у граничном карантину у Броду и био је у свакодневном контакту са колегама које су вршиле здравствени надзор и са ИЗЈЗ РС ради размјене информација и консултација.

У складу са одлуком Штаба за ванредне ситуације основан је општински карантин у Ковачевцима. Дом здравља је именовао лице задужено за здравствени надзор у карантину. Касније је именован тим Медицински техничар и доктор медицине специјалиста психијатрије који је свакодневно обилазио лица смјештена у карантину и вршио здравствени надзор над истима. Специјалиста епидемиологије је био задужен за епидемиолошки надзор и планирање тестирања лица смјештених у карантину на Корона вирус.

Рекапитулација трошкова:

 • Трошкови превоза: 6.221,70 КМ
 • Трошкови дезинфекције: 7.200,00 КМ
 • Трошкови ангажовања радника у карантину у Броду: 2.100,00 КМ
 • Трошкови набавке заштитне опреме и дезинфекционих средстава: 3.450,00 КМ

Укупно: 18.971,70 КМ

,,КОМУНАЛАЦ” а.д. ДЕРВЕНТА

”Комуналац“ а.д. Дервента је у периоду од 15. марта 2020. до 20. маја 2020. године предузео низ мјера и извршио низ задатака, самоиницијативно или по налогу Општинског штаба за ванредне ситуације, а који су имали за циљ спрјечавање ширење инфекција изазаваних вирусом „SARS-CoV-2“ и обољења „COVID-19“ на територији општине Дервента.

У свом раду руководили смо се актима које доносио Републички Штаб за ванредне ситуације, као и Општински Штаб за ванредне ситуације. Посебно смо се руководили наредбама о регулисању рада трговинских и других објеката на подручју општине Дервента, као и усвојеним закључцима Општинског Штаба за ванредне ситуације.

С тим у вези, „Комуналац“ а.д. Дервента је имао укупно 23 дана у којима су извршени различити задаци и реализоване различите мјере. У њиховом извршавању и реализацији је радило укупно 20 запослених у предузећу, који су провели укупно 296 часова у раду. Утрошено је укупно 154.000 литара воде (154 m3), 24 литре хлора и 115 грама гранула за дезинфекцију.

 • На пословима прања и дезинфекције улица радило је 8 запослених који су провели укупно 108,5 часова у раду. Утрошено је 10 цистерни воде запремине по 11.000 литара, односно укупно 110.000 литара воде и 10 литара хлора.
 • На пословима машинског чишћења улица ужег центра града радила су два запослена, који су провели укупно девет часова у раду,
 • За потребе предузећа „Венето“ д.о.о. два радника су радила на прању и дезинфекцији круга овог Предузећа и том приликом је потрошена једна цистерна воде запремине 11.000 литара и једна литра хлора.
 • На пословима дезинфекције заједничких просторија заједница етажних власника и објеката колективног становања радило је укупно пет запослених који су провели укупно 144 часа у раду. Том приликом потрошено је 300 литара воде и 100 грама гранула за дезинфекцију, а дезинфиковано је 126 заједничких просторија заједница етажних власника и објеката колективног становања од њих 176 укупно.
 • На пословима прања и дезинфекције простора на коме се одржавају пијаце, а који укључује простор на Сајмишту и на Градској пијаци, односно санитарне чворове, штандове закупаца Комуналца, киоске, клупе на којима се продају воће и поврће и млијеко и млијечни производи, радила су два запослена која су провела укупно 21,5 часова у раду. Утрошено је 15 грама гранула за дезинфекцију у 75 литара воде.
 • На пословима дезинфекције улица, тротоара и јавних површина радио је један запослени укупно 13 часова и утрошене су три цистерне воде запремине по 11.000 литара и у њима три литре хлора. Ови послови извршени су на основу сљедећих аката: Закључак о дезинфекцији улица и јавних површина уз употребу атомизера на територији Општине Дервента број 02-810-20/20 од 08.04.2020. године и с тим у вези План дезинфекције улица, тротоара и јавних површина за дан 10.04.2020. године са почетком у 20,00 часова број 06-810-17/20 од 08.04.2020. године, Закључак о дезинфекцији улица и јавних површина уз употребу атомизера на територији Општине Дервента број 02-500-1/20 од 22.04.2020. године и с тим у вези План дезинфекције улица, тротоара и јавних површина за дан 24.04.2020. године са почетком у 20,00 часова, Закључак о дезинфекцији улица и јавних површина уз употребу атомизера на територији Општине Дервента број 02-500-1.1/20 од 8.05.2020. године и с тим у вези План дезинфекције улица, тротоара и јавних површина за дан 08.05.2020. године са почетком у 20,00 часова број 06-810-17/20 од 08.05.2020. године. Поменуте закључке је доносио Општинску штаб за ванредне ситуације, а планове Одјељење за стамбено – комуналне послове општинске управе Дервента.

Поред наведених активности Комуналац а.д. Дервента предузео је одговарајуће мјере за организацију рада унутар предузећа са тачним и јасним упутствима у циљу превенције уношења и ширења Корона вируса и с тим у вези у више наврата је извршена дезинфекција просторија у управи предузећа, портирнице, складишта, просторија на депонији и рециклажи и свих радних машина.

                                                                                                        Начелник Штаба

           Дервента, 29.05.2020.                                                      за ванредне ситуације

Драгољуб Кукић

 

blank