blank

Републичка фитосанитарна инспекција је у току редовног прегледа пошиљке хране биљног поријекла при увозу, забранила увоз пошиљке мандарина поријеклом из Турске у количини од 21 тону, јер је утврђено присуство пестицида изнад прописаног максималног нивоа.

Приликом прегледа пошиљке надлежни инспектор је извршио узорковање за лабораторијску анализу ради испитивања остатака пестицида. На основу Извјештаја о лабораторијској анализи издатог од стране “Института за воде”, Бијељина, у анализираном узорку мандарине утврђено је повећано присуство пестицида Фенвалерат, изнад вриједности прописаних Правилником о максималним нивоима остатака пестицида у и на храни и храни за животиње биљног и животињског поријкала.

Увозник је затражио суперанализу која је извршена у “Градском заводу за јавно здравље” Београд, а којом је потврђена прва анализа, на основу чега је донешено Рјешење којим је забрањен увоз спорне пошиаке, наложено враћање пошиљаоцу или уништавање под надзором надлежног инспектора.

blank