blank

Републичка фитосанитарна инспекција је у току редовног инспекцијског прегледа пошиљки при увозу, забранила увоз пошиљке минералног ђубрива поријеклом из Италије у количини од 24,5 тона јер је утврђено да исто не испуњава прописане параметре квалитета.

У оквиру прегледа пошљке, за потребе лабораторијског испитивања извршено је узорковање ђубрива, а на основу резултата анализе извршене у ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске, утврђено је да исто не одговара декларисаној формулацији због смањеног садржаја калијума растворљивог у води. Због утврђених недостатака рјешењем фитосанитарног инспектора забрањен је увоз спорне пошиљке, објављено је страници Републичке управе за инспекцијске послове инспектората Републике Српске.

Важно нагласити да фитосанитарна инспекција приликом увоза пошиљки пољопривредног репроматеријала у Републику Српску, врши континуирану контролу квалитета и исправности материјала, а све у циљу заштите домаће пољопривредне производње.

blank