blank

На подручју општине Брод у реконструкцију и рехабилитацији Савског насипа и ободног канала Сава-Укрина, који су дио система одбране од поплава, инвестирано је 2,4 милиона КМ, истакнуто је приликом данашње примопредаје радова на реконструкцији поменутих водоодбрамбених објеката.

Начелник Одјељења за праћење пројеката при ЈУ „Воде Српске“, Младен Антонић, нагласио је да је вриједност радова на подручју Брода износила 2,4 милиона КМ без ПДВ-а, а реализовани су у оквиру пројекта „Хитне помоћи и заштите од поплава у Републици Српској“ које финансира Влада Републике Српске из кредитних средстава Европске инвестиционе банке у износу од 55 милиона Евра.

-Радови у Броду, који  су почели у марту 2019. године, завршени су прије неколико дана. Урађена су побољшања на повећању протицајног профила на ободним каналима као и проширење берме на Савском насипу у циљу додатног ојачања, а изграђен је и канал уз сами насип за одводњу заобалних вода из ножице насипа-, рекао је Антонић, након обиласка реконструисаних водоодбрамбених објеката у Броду.

blank

Руководилац Подсектораплавног подручја Ивањско поље, Ане Михајлов, истакао је да реконструкција Савског насипа и Ободног канала представља огромни значај за систем одбране од поплава наподручју бродске општине. Михајлов је прецизирао да је Савски насип саниран у дужини од осам километара, ободни канал у дужини од 14 километара, средњи ободни канал у дужини од 4,4 километра, као и доводни канал за рибњак у Сијековцу у дужини од 4,2 километра.

-Реконструисани су и санирани дијелови на критичним тачкама на Савском насипу. Ријешена је критична тачка, око 300 метара узводно и низводно од Ћерића гдје смо имали проблема током поплава 2014. године па и 2018. године. На овој локацији замијењен је трусни материјал и ојачан насип. Такође, дуж Савског насипа, од Колибарског пута до Камена у Клакару, зацјевљене су 142 узлазно-силазне рампе чиме је ријешен дугододишњи проблем одводње подземних вода са унутрашње стране насипа до црпних станица и даље у ријеку Саву-, навео је Михајлов.

blank

Михајлов је додао да се санација водозаштитних објеката наставља чишћењем и профилисањем 25 километара мелирационих и око 80 километара секундарних и терцијалних канала што ће добринијети сигурности од поплава на подручју Брода.

Д.И./Радио Брод 

 

blank