blank

Полицијски службеници Полицијске управе Добој, у временском периоду од 15. до 21.02.2021. године, на подручју наше Управе провели су појачане активности са акцентом на контролу да ли су регистарске таблице возила видљиве и читљиве, односно оштећене и адекватно постављене на возилу, приликом чега је санкционисано 98 возача.

Такође, током претходне седмице у периоду од 10. до 14.02.2021. године, проведена је наведена активност приликом чега су санкционисана 62 возача.

Подсјећамо да је чланом 210. став 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ прописано да регистарске таблице на возилу морају да буду постављене тако да су добро видљиве и читљиве, од којих је једна на предњој, а друга на задњој страни.

Такође, чланом 20. став 1. Правилника о регистровању возила, власник возила је  дужан одмах, а најкасније у року од три дана надлежном органу пријавити губитак, крађу или оштећење регистарских таблица и поднијети захтјев за издавање нових регистарских таблица.

Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се потврда надлежног органа унутрашњих послова о пријави крађе или губитка једне или обје регистарске таблице, а у случају оштећења, изјаву на записник о оштећењу код надлежног тијела за регистрацију у ком случају се прилажу и регистарске таблице и исправе о возилу. У случају крађе или губитка једне од регистарских таблица на возилу, потребно је приложити преосталу регистарску таблицу. У случају губитка, крађе или оштећења регистарских таблица из става 1. овог члана, надлежно тијело издаје нове регистарске таблице и потврду о регистрацији уз евидентирање промјене у потврди о власништву возила, док се за изгубљеном или отуђеном регистарском таблицом врши распис о трагању.

Скрећемо пажњу возачима да регистарске таблице на возилима морају бити читљиве и адекватно постављене те да ће полицијски службеници санкционисати сва  лица која се не придржавају законских одредби.

           ПУ ДОБОЈ

 

blank