blank

Српско просвјетно и културно друштво ”Просвјета” Општински одбор Дервента расписује

К  О  Н  К  У  Р  С

за избор најљепших рукописа ћириличног писма

Услови:

Конкурсна комисија ће размотрити и оцијенити све радове који буду написани својеручно, ћириличним писмом, у форми пет реченица садржаја посвећеног Васкрсу, на папиру формата А4, налив пером, пенкалом или оловком, са својеручно написаним именом аутора, адресом становања и бројем контакт телефона.

Право учешћа имају сви ученици деветогодишњих и средњих школа као и сви грађани Дервенте, Републике Српске, БиХ, Србије и других држава.

Препоручује се наставницима и професорима српског језика да радове ученика сваке деветогодишње и сваке средње школе организовано доставе Општинском одбору СПКД ”Просвјета” Дервента у року трајања Конкурса, што не искључује право ученика да самостално доставе своје радове.

Радове на конкурс доставити у по једном примјерку, најкасније до 10. априла 2020. године, на адресу Општински одбор СПКД ”Просвјета” Дервента, са назнаком ”за Конкурс”, н/р Каиновић Драган, Дервента, ул. Цара Лазара бб.

Имена добитника награда биће објављена у ”Дервентском листу” након Васкрса, а награде ће, у виду диплома и књига, дана 27. априла 2020. године са почетком у 18,00 часова бити додијељене у Центру за културу опшрине Дервента за по пет првих, других и трећих мјеста које достављени радови буду заузели када по оцјени Комисије буду проглашени као најљепши рукописи ћириличног писма.

Предсједник СПКД ”Просвјета”

Општински одбор  Дервента

Драган Каиновић

blank