blank

Привреду односно економију једне локалне заједнице увијек треба посматрати у контексту нивоа животног стандарда који се постиже. У том смислу сигурно да нисмо задовољни и да тежимо да унаприједимо тренутно стање. Крајњи циљ јесте раст привредне активности и генерално квалитетнији живот свих грађана наше општине. Највећи изазов у привредном смислу је значајно смањење броја запослених у Рафинерији нафте што се дешава посљедњих година, затим посљедице пандемија вируса корона које се негативно одражавају на трговачку дјелатност, за Брод значајну привредну грану-, казао је начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општине Брод, Никола Бачић.

blank

Најзаступљеније привредне гране у Броду су трговина која доминира по броју регистрованих предузетника и привредних друштава и индустрија са највише запослених радника.

-Повољан географски положај омогућава бављење трговином, док је индустрија традиционална грана привреде у Броду. Међутим, потенцијали развоја привреде ни приближно нису искориштени и имамо много простора за напредак-, сматра Бачић.

Он наводи да је на крају трећег квартала ове године у Броду било 2.660 запослених радника што у односу на претходне године представља миноран раст броја запослених. С друге стране, према подацима Завода за запошљавање, на крају октобра ове године било је 883 незапослена лица што је незнатно мање у односу на лане.

-У Броду има довољно радне снаге али квалификациона структура не прати у потпуности потребе тржишта. Техничка занимања по правилу су тражена, посебно радници са високом стручном спремом, у првом реду машински и електро инжињери којих готово да и нема на евиденцији Завода за запошљавања јер веома брзо проналазе запослење. Занимања друштвеног смјера, укључујући средњу и високу стручну спрему, најтеже проналазе посао јер на тржишту  рада постоји најмања потреба за тим занимањима-, рекао је Бачић.

 Он додаје да ће у процес разматрања уписне политике у средњу школу, које је актуелно, поред руководства школе бити укључен и Привредни савјет који ће изнијети свој став и потребе пословне заједнице.

Говорећи о броју регистрованих привредних субјеката и утицају пандемије корона вируса на само пословање, Бачић констатује да се негативни трендови из прошле манифестују и у години на  измаку.

-Значајан пад прихода остварен је у области  трговине због ограничења кретања становништва и затварања границе, што и јесте највећи проблем. Сам број регистрованих предузетника и привредних друштава није се значајно мијењао. У трећем кварталу ове године имали смо 341 регистрованог предузетника и привредно друштво, док их је непосредно прије појаве пандемије корона вируса било 348. Дакле, дошло је до благог смањења броја, прије свега предузетничких радњи махом у области трговине-, образложио је Бачић.

Он додаје да општина Брод у складу са могућностима помаже привредницима. У финансијском смислу, најзначајнијом мјером подршке у текућој години сматра ослобађање плаћања закупнине простора и заједничких инсталација за закупце и власнике пословних простора на Градској пијаци у периоду од 1. маја до 31. октобра. Поред тога, Општина је ослободила обавезе плаћања комуналне таксе мале предузетнике.  

Говорећи о пољопривреди Бачић каже да су пољопривредници у доста сложеној ситуацији због енормног скока цијена репроматеријала, али да је упркос тој чињеници један од циљева повећање пољопривредне производње.

-Циљ је повећање пољопривредне производње упркос сложеној ситуацији која се прије свега односи на повећање трошкова производње усљед инфлаторних кретања и повећања цијена репроматеријала. Истовремено, продајна цијена пољопривредних производа није се мијењала или су промјене готово безначајне у поређењу са поскупљењима репроматеријала. У циљу подршке пољопривредној производњи ове године смо повећали износ подстицаја пољопривредницима, а идуће године планирамо издвојити и више средстава. Подршка пољопривредницима огледа се и у додјели општинског и земљишта у својини Републике Српске у закуп пољопривредним произвођачима. Охрабрени смо великим интересовањем за закупом јер то за посљедицу има повећање обима пољопривредне производње-, казао је Бачић додајући да општинске службе пружају и техничку помоћ у комуникацији пољопривредника са  Министарством пољопривреде и другим надлежним институцијама с циљем остваривања додатних подстицаја са виших нивоа власти.

blank

Говорећи о плановима и привредним перспективама у раденом периоду, Бачић истиче да су циљеви везани за стварање нових квалитетних  радних мјеста и подизање стандарда грађана, прије свега кроз привлачење инвестиција проактивним приступом, кроз подршку ширења пословања постојећих привредних друштава и кроз подстицање предузетништва и самозапошљавање, те подстицање индивидуалне пољопривредне производње.

-Нацртом буџета за идућу годину планирана су значајна средства за запошљавање, самозапошљавање и преквалификације радника, затим Старт ап пакети,  учешће општине у разним пројектима, улагања у пословне зоне, инфраструктуру, израда пројектне и просторно-планске документације која је основ будућег развоја. За подстицај у пољопривреди планирали смо 200.000 КМ, грант удружењима пољопривредних произвођача 10.000 КМ. Све ове мјере имају за циљ унапређење пословног амбијента те очекујемо да ће уродити плодом-, навео је Бачић.

Констатовао је да Брод има значајне потенцијале за привредни развој с обзиром на географски положај, близину Европске уније, саобраћајну повезаност, инфраструктуру и друге погодности које треба искористити.

-Радимо на промоцији Брода и предностима улагања у ову локалну заједницу. Буџетом општине планирамо значајна средства усмјерена крајњем циљу – стварању нових квалитетних радних мјеста. Надам се да ћемо врло брзо бити свједоци позитивних промјена у привредном смислу у Броду. И поред свих изазова које имамо ја сам оптимиста-, каже Бачић, а потенцијалним улагачима поручује да су инвестиције на подручју Брода сигурно добра прилика за успјешно пословање.

 

Д.И. /РАДИО БРОД

 

blank