blank

У Плавој сали Српског културног центра, данас 25. јануара 2021. године одржана је Конститутивна сједница Скупштине општине  Модрича, мандатног сазива 2020-2024. године. Сједници је присуствовало 27 одборника. Сједницом је до избора новог руководства предсједавало радно предсједништво у саставу: Милутин Поповић, као најстарији одборник , Милка Ђурић и Ведран Чакаревић, као два најмлађа одборника. На почетку сједнице а на приједлог независних одборника Народне партије Српске дневни ред је допуњен  са Закључком о расписивању Конкурса за именовање начелника одјељења Општинске управе Модрича , након чега је усвојен сљедећи

Д  н  е  в  н  и     р  е  д

 1. Рјешење о престанку дужности:
  а) начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију;
  б) начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту и опште послове;
  в) члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича;
  г) члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича;
 2. Рјешење о разрјешењу дужности Верификационе комисије мандатног сазива 2016-2020. године;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о избору Верификационе комисије мандатног сазива 2020-2024. године;
 4. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Модрича у мандатном сазиву 2016-2020. године;
 5. Разматрање и доношење Одлуке о проглашењу мандата одборника у Скупштини општине Модрича у мандатном сазиву 2020-2024. године;
  – Полагање свечане заклетве Начелника општине и одборника Скупштине општине Модрича;
 6. Рјешење о разрјешењу дужности Комисије за избор и именовање мандатног сазива 2016-2020. године;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о избору Комисије за избор и именовање мандатног сазива 2020-2024. године;
 8. Рјешење о престанку функције:
  а) предсједника Скупштине општине Модрича;
  б) потпредсједника Скупштине општине Модрича;
  в) замјеника начелника општине Модрича;
 9. Разматрање и доношење Рјешења о избору комисије за провођење избора предсједника и потпредсједника Скупштине општине Модрича и замјеника начелника општине Модрича;
 10. Разматрање и доношење Рјешења о избору предсједника Скупштине општине Модрича;
 11. Разматрање и доношење Рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Модрича;
 12. Разматрање и доношење Рјешења о избору замјеника начелника општине Модрича; – Полагање свечане заклетве;
 13. Рјешење о престанку дужности:
  а) секретара Скупштине општине Модрича,
  б) начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање,
  в) начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,
  г) начелника Одјељења за финансије,
  д) вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.
 14. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Модрича;
 15. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове;
 16. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности;
 17. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије;
 18. Разматрање и доношење Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију;
 19. Разматрање и доношење рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине општине Модрича;
 20. Разматрање и доношење рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између Начелника општине и између службеника на руководећим радним мјестима;
 21. Закључак о расписивању Конкурса за именовање начелника одјељења Општинске управе Модрича.

blank

На почетку сједнице једногласно су усвојена рјешења о престанку дужности:

начелника Одјељења за просторно уређење, стамбено – комуналне послове и екологију, начелника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту и опште послове,  члана Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Модрича, члана Управног одбора ЈУ Туристичка организација „Модрича“ Модрича и  Рјешење о разрјешењу дужности Верификационе комисије мандатног сазива 2016-2020.  године.

Именована је Верификациона комисија мандатног сазива 2020-2024. године у саставу: Боса Новаковић, Миленко Стојановић и Наташа Курешевић, која је размотрила Одлуку о престанку мандата одборника Скупштине општине Модрича у мандатном сазиву 2016-2020. године и Одлуку о проглашењу мандата одборника у Скупштини општине Модрича у мандатном сазиву 2020-2024. године.

Након тога  начелник општине Јовица Радуловић и одборници положили су свечану заклетву.

Одборници мандатног сазива 2020-2024. године:

1. Стојановић Дамир – СДС

2. Ђурић Милка – СДС

3.Евђић Душко – СДС

4. Лукић Јованка – СДС

5. Боројевић  Драго – СДС

6. Цвијановић Мирјана – СДС

7. Спасојевић Новак – СДС

8. Стојановић Миленко – СДС

9. Божић Александра – СНСД

10. Мишић Јован – СНСД

11. Чакаревић Ведран – СНСД

12. Стојановић Дејан – СНСД

13. Илинчић Михаела – СНСД

14. Новаковић Боса – СНСД

15. Никић Синиша – НПС

16. Кнежевић Небојша – НПС

17. Којић Миладин – НПС

18. Курешевић Наташа – НПС

19. Брадашевић Милан – НПС

20. Тешановић Славен – СП

21. Странатић Мирослав – СП

22. Марић Велибор – СП

23. Стефановић Дарко – СПС

24. Цвијић Велибор – СПС

25. Поповић Милутин – ПДП

26. Видовић Младен – ПДП

27.  Дједовић Мирза – СДА

Комисија за избор и именовање мандатног сазива 2016-2020. године разријешена је дужности а именована комисија мандатног сазива 2020-2024. године у саставу: Јован Мишић, Дамир Стојановић, Синиша Никић, Велибор Марић и Мирза Дједовић.

Једногласно је усвојено Рјешење о престанку функције: предсједника Скупштине општине Модрича,  потпредсједника Скупштине општине Модрича и замјеника начелника општине Модрича.

Обзиром да су се одборници усагласили да гласање за избор предсједника Скупштине општине, потпредсједника Скупштине општине и замјеника начелника општине буде јавно, одборници се по тачки 9. нису изјашњавали.

blank

За предсједника Скупштине општине Модрича изабран је Небојша Кнежевић из реда независних одборника Народне партије Српске, а за потпредсјеника Скупштине општине Славен Тешановић, из Социјалистичке партије. Приједлог начелника општине да се за замјеника начелника именује Младен Милотић није добио довољан број гласова одборника.

Једногласно су усвојена рјешења о престанку дужности секретара Скупштине општине Модрича, начелника Одјељења за пријемну канцеларију и информисање, начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, начелника Одјељења за финансије и вршиоца дужности начелника Одјељења комуналне полиције.

За вршиоца дужности секретара Скупштине општине Модрича именована је Александра Ђурић.

Приједлози за вршиоце дужности начелника одјељења нису усвојени:

 • Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и опште послове – Јован Мишић,
 • Одјељења за привреду и друштвене дјелатности – Тамара Евђић,
 • Одјељења за финансије – Борислав Гвозден,
 • Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију- Срђан Јовановић.

Именована је Комисија за примопредају дужности између предсједника Скупштине општине Модрича у саставу: Боса Новаковић, Милка Ђурић, Дамир Стојановић, Милан Брадашевић и Којић Миладин.

Комисију за примопредају дужности између Начелника општине и између службеника на руководећим радним мјестима чине: Дара Крнета, Тања Стојановић, Ружица Карамановић, Оливера Чанић, Мирјана Горановић и Нада Милојевић.

„Апсолутно сам био спреман на ово што је данас Скупштина изгласала. Модрича није једина локална заједница у којој је присутна оваква ситуација. Ја ћу се понашати у складу са законом, законским роковима и руководити општином на начин како је то наложио Закон о локалној самоуправи и Статут општине Модрича. Предлагаћу Скупштини и у наредном периоду сва она рјешења за која сам се залагао и у предизборном периоду“, истакао је начелник Радуловић.

„Захвалио бих се свом Клубу одборника који ме је предложио за предсједника Скупштине и већини која ме је подржала. Желим да нагласим да ја нисам предсједник Скупштине само једне политичке странке или већине, него предсједник Скупштине општине свих грађана општине Модрича“, истакао је предсједник Скупштине Небојша Кнежевић.

„Циљ коалиције је да се наставе пројекти о којима је било говора у ранијем периоду и који су започети у Модричи, а које општина из буџета не може сама реализовати без подршке вишег нивоа власти. Желимо бити спона између Начелника општине и републичког нивоа власти. Мислимо да имамо квалитетан тим који може да чини тим начелника општине, да заједно превазиђемо проблеме и завршимо одређене пројекте“, рекао је Јован Мишић, шеф Клуба одборника СНСД.

„Разлог што Клуб независних одборника Народне партије Српске није подржао приједлоге начелника је што нисмо имали ниједан службени састанак да разговарамо на ову тему. Желим да Скупштина има интегритет и да се уважава“, рекао је Синиша Никић шеф Клуба независних одборника Народне партије Српске.

„Имали смо приједлоге који нису прихваћени и мислимо да то није у интересу грађана. Ми само губимо вријеме, јер неко жели бити битан а не води рачуна о интересу грађана. Предстоји период у којем ћемо пробати тражити рјешења.  Не видим разлог зашто су приједлози одбијени јер Начелник има ауторитет који је добио од грађана. Нису наведени валидни разлози зашто су приједлози одбијени“, изјавио је Дамир Стојановић, шеф Клуба одборника СДС.

Општина Модрича 

blank