ОПШТИНА БРОД: Обавјештење за јавност

0
111
blank
blank
Желимо да Вас упознамо са чињеницом да је дана 11.08.2023. године дошло до блокаде свих рачуна Општине Брод, због другостепене пресуде Окружног привредног суда у Добоју (веза: допис Правобранилаштва РС – сједиште правобраниоца у Добоју број 02/710-2/21 од 01.08.2023.године, те Рјешење суда 60 0 Ip 032579 23 Ip од 25.07.2023. године).
 
Наиме, предузеће Јелић Тоурс д.о.о. Прњавор је дана 03.11.2020. године тужило Општину Брод, незадовољно усклађивањем редова вожње за 2015./2016. годину. Дана 27.12.2022. године Окружни привредни суд у Добоју је донио одлуку којом се тужилоцу Јелић Тоурс д.о.о. признаје право и одређује туженој, односно Општини Брод да на име изгубљене имовинске користи исплати тужиоцу 120.834,00 КМ увећано за затезну камату, трошкове извршног поступка у износу 2.413,44 КМ и трошкове парничног поступка у износу 9.557,50 КМ.
 
blank
 
У циљу упознавања шире јавности, приликом усклађивања редова вожње линијског јавног превоза, Општина Брод је у складу са Законом и својим Правилником донијела одлуку којом су регулисани редови вожње. Незадовољни том одлуком предузеће Јелић Тоурс д.о.о. је покренуло тужбу против Општине Брод. Спор се водио дужи низ година.
Као главни основ за доношење пресуде на штету Општине Брод је Рјешење Општине Брод број 02(04)-345-2/15 од 10.12.2020. године којим иста утврђује да је жалба Јелић тоурса д.о.о. основана, а потписник овог рјешења је бивши начелник Илија Јовичић. Рјешењем се побија првобитни закључак Комисије од 16.03.2015. године. На основу овог Рјешења предузеће Јелић тоурс д.о.о. добија спор у другостепеном поступку.
 
Општина Брод је поднијела апелацију Врховном суду Републике Српске за ревизију пресуде, међутим апелација не одгађа другостепену пресуду.
Из тога разлога дана 11.08.2023. године су блокиранни сви рачуни Општине Брод те ће због ових дешавања доћи до поремећаја и нередовности исплата према свим буџетским корисницима.
 
Унапријед се захваљујемо на разумијевању.
 
Извор: Општина Брод 
blank