blank

Скупштина општине Дервента на Првој ванредној сједници одржаној данас донијела је План капиталних улагања општине Дервента за 2020. годину, који објављујемо у цијелости: 

 Члан 1.

У Буџету општине Дервента за 2020. годину („Службени гласник општине Дервента“, број 11/19), на потрошачкој јединици: Начелник општине, број 00270120, економски код 511 – Издаци за произведену сталну имовину (капитална улагања) планирана су средства у износу 1.831.000,00 КМ, која се распоређују овим Планом.

Члан 2.

План капиталних улагања општине Дервента за 2020. годину распоређује се на следеће пројекте:

редни број групе и пројекта ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА Износ у КМ  
 
1 2 3  
I 415200 – Капитални грантови 95.000,00  
1 Учешће у пројектима одруживог повратка 40.000,00  
2 Учешће у пројектима са виших нивоа власти – набавка возила хитне помоћи 40.000,00  
3 Финансирање приступа вјерским објектима у повратничким  насељима 15.000,00  
       
II 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 1.282.000,00  
IIа 511100 – Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, тротоара и ограда 20.000,00  
1 Изградња јавних расвјета 20.000,00  
       
IIб 511100 – Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева 819.000,00  
1 Изградња улице у издустријској зони (локација Рад) 100.000,00  
2 Изградња улице крај парка “9. јануар” 130.000,00  
3 Наставак изградње пута М16-Миланковићи, Мишковци 35.000,00  
4 Наставак изграднај пута у Г. Детлаку, Легеновићи – Чолићи 30.000,00  
5 Наставак изградње пута Јевтићи, Мишковци 30.000,00  
6 Наставак изградње пута Гојковићи, Осиња 7.000,00  
7 Наставак изградње пута Станковићи – Јаћимовићи, Осиња 15.000,00  
8 Наставак изградње пута Марићи-Радишковићи, Појезна 15.000,00  
9 Наставак изградње пута у Осињи, Бабићи – Ракићи 25.000,00  
10 Наставак изградње пута у засеоку Жунићи, Појезна 10.000,00  
11 Изградња пута Црнча – Дервентски Крњин 20.000,00  
12 Наставак изградње пута Мандићи – Симићи, Д. Лупљаница 20.000,00  
13 Изградња улице Свиленград, Луг 10.000,00  
14 Наставак пута у викенд насељу Дрин 20.000,00  
15 Изградња пута Јошик – Петковићи, Г. Календеровци 7.000,00  
16 Изградња пута у Дријену, засеок Васић 15.000,00  
17 Наставак изградње пута Јутрићи, Дријен 15.000,00  
18 Изградња пута засеок Митрићи, Рапћани 25.000,00  
19 Изградња пута засеок Даниловићи, Велика Сочаница 15.000,00  
20 Изградња пута Шерег – Воча – Црква, Велика Сочаница 30.000,00  
21 Наставак изградње пута Панићи, Мишковци 10.000,00  
22 Наставак изградње пута Калемчићи – Јошића баре, Осиња 30.000,00  
23 Изградња пута Појезна – Старчевићи – Илова 40.000,00  
24 Наставак изградње пута у Трстенцима, Споменик – Каменовац 25.000,00  
25 Наставак изградње пута Томинчићи, Бишња 20.000,00  
26 Наставак изградње пута Доњи Детлак – излаз на магистралу 35.000,00  
27 Изградња пута  Колонија – Радовановић – црква 20.000,00  
28 Изградња пута школа – Прљача, Д. Церани 20.000,00  
29 Изградња пута Д. Церани, Брезици – грбоље – Појезна 20.000,00  
30 Наставак изградње пута Катанићи – Г. Церани – Дејановићи – Г. Осиња 25.000,00  
       
IIв 511100 – Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација 150.000,00  
1 Изградња руралних водовода (Жеравац, Босански Лужани и Агићи) 150.000,00  
       
IIг 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 213.000,00  
1 Учешће у пројектима за безбиједност саобраћаја 10.000,00  
2 Наставак изградње градског гробља 50.000,00  
3 Изградња ограде око Партизановог игралишта 45.000,00  
4 Изградња игралишта 60.000,00  
5 Наставак изградње дома у Омерагићима 8.000,00  
6 Уређење центара мјесних заједница 40.000,00  
       
IIд 511100 – Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката 80.000,00  
1 Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката 80.000,00  
       
III 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 454.000,00  
IIIа 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда 30.000,00  
1 Реконструкција расвјете 30.000,00  
       
IIIб 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева и ауто-путева 284.000,00  
1 Санација и реконструкција градских и приградских улица, паркинга и тротоара 150.000,00  
2 Уређење центра града 80.000,00  
3 Реконструкција пута Рапћани центар – мост 14.000,00  
4 Реконструкција пута Осиња центар – Црква 25.000,00  
5 Уређење прилаза основним школама у руралном подручју 15.000,00  
       
IIIв 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката 140.000,00  
1 Вањско уређење око Геронтолошког центра 20.000,00  
2 Уређење мале сале у СШЦ “Михајло Пупин” Дервента 20.000,00  
3 Учешће у пројекту енергентске ефикасности Стручне и техничке школе 80.000,00  
4 Уређење споменика 20.000,00  
       
УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2020. ГОДИНИ 1.831.000,00  

 

 

 

blank