blank

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је Градоначелник града Дервента донио Правилник о начину и условима расподјеле новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села на подручју града Дервента за текућу годину.

Правилник се може видјети на интернет страници града Дервента www.derventa.ba, и на огласној табли града Дервента.

Правилником су прописани услови, које морају испунити корисници подстицајних средстава, максималан износ подстицајних средстава, потребна документација, критеријуми по којима се средства додјељују, намјена новчаних средстава, као и рокови за подношење захтјева.

Подстицајна средства за развој пољопривреде и села за 2021.годину додјељиваће се за сљедеће видове пољопривредне производње:

 1. Подстицаји у сточарској производњи:

       1.подстицај за приплодну стоку

 1. подстицај за производњу млијека ( музна грла)
 2. подстицај за производњу меса

       4.подстицај формирању мини фарми

             5.подстицај пчеларској производњи

       6.подстицај специфичној врсти пољопривредне производње

       7.подстицај за узгој и производњу рибе

Рок за подношење захтјева за приплодну стоку, музна грла и  подстицај за формирање мини фарме је до 31.08.2021 .године, за производњу меса до 30.09 .2021.године, а за пчеларску производњу, специфичну врсту пољопривредне производње и за узгој и производњу рибе до 30.07.2021.године.

 

 1. Подстицаји у биљној производњи:

 1.подстицај за љековито, ароматично,зачинско и индустријско биље и хељду

       2.подстицај за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на отвореном

 1. подстицај за органску производњу

Рок за подношење захтјева за љековито, ароматично,зачинско и индустријско биље, хељду и за органску производњу је до 30.07.2021.године, а за производњу поврћа и цвијећа у затвореним просторима и на отвореном до 31.08.2021.године.

 1. Подршка дугорочном развоју
 2. инвестиције у биљној производњи – изградња стакленика и пластеника
 3. подизање вишегодишњих засада ( јабучасто и коштичаво воће, јагодичасто и бобичасто воће и винова лоза)
 4. набавка производно- технолошке опреме

Рок за подношење захтјева за подршку дугорочном развоју је до 01.10.2021.године.

 1. Коришћење средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта у својини Републике Српске:
 2. Оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана и запуштена
 3. За поправку и побољшање плодности земљишта путем калцификације
 4. Испитивање плодности земљишта

Рок за подношење захтјева за коришћење средстава на наведене намјене је до 15.10.2021.године.

Захтјеви са прописаном документацијом за коришћење подстицајних средстава подносе се у шалтер сали града Дервента.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Информације на тел: 053/315-162

 

 

 

 

blank