blank

Представници Министарства финансија и Инвестиционо-развојне банке представиће у понедељак, 24.2.2020. у општини Брод, резултате и остварене социо-економске утицаје пројекта “Побољшање квалитета здравствене заштите жена у општини Брод,“ реализованог у оквиру Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској.

Реализацијом тог пројекта успостављен је Одјел за гинекологију и акушерство у Дому здравља Брод као одржив модел превентивне здравствене заштите у подручним амбулантама. Улагањем у набавку новог санитетског возила, мобилног ултразвучног апарата те запошљавање гинеколошко-акушерског особља, постигнути су предуслови за смањење гинеколошко-акушерских обољења жена, а јавне здравствене услуге су приближене нерегистрованим повратницима који нису дио формалног система здравствене заштите Републике Српске, саопштено је из Министартва финансија. 

Финансијски механизам је заједничка иницијатива Минстарства финансија Републике Српске, Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владе Швајцарске, Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске. Успостављен је како би, пласирањем бесповратних новчаних средстава, пружио подршку реализацији развојних приоритета утврђених стратешким документима јединица локалне самоуправе и на тај начин допринио јачању јавних услуга и руралног развоја у Републици Српској.

blank