blank

Због повећаног водостаја ријеке Укрине на ободном каналу општине Брод предузете су одређене мјере мјере. Припадници ватрогасне јединице, цивилне заштите, радници „Комвода“ и Вода Српске су на терену и постављају вреће са пијеском у Лужанима како би се подигао ниво уставе.

Из предузећа „Воде Српске“ руководилац подсектора плавног подручја Ивањско Поље, Ане Михајлов је рекао да нема опасности и да је ово превентивно дјеловање. Ријека Сава у Броду је тренутно на 595 цм  (у 10 часова) – испод коте редовне оддбране од поплаве која је на 730 цм.

blank

Извор: Општина Брод, 16. маја у 12: 47. 

 

blank