blank

Српски књижевни клуб ”Вихор” из Дервенте,  Милорад Мишо Ђурђевић и Ненад Симић у смислу и циљу доприноса пјесничких и књижевних стваралаца стварној борби против немилосрдне пандемије корона вируса, расписују

П О З И В

пјесницима и књижевним ствараоцима да на тему

”КОД КУЋЕ ОСТАНИ, ЖИВОТЕ ОДБРАНИ”

напишу и по једну пјесму ”Вихор”-у доставе путем e-mail адресе skkvihorderventa@gmail.com

Пјесма коју аутор доставља треба да буде написана ћириличним писмом, фонтом Times New Roman, величине фонта 12, да садржи до 28 стихова, те да буде потписана пуним именом и презименом аутора, са обавезним навођењем датума рођења, адресе становања, броја контакт телефона и e-mail адресе.

Право учешћа на Позив имају сви ствараоци са подручја Дервенте, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Србије и свих других држава свијета.

Позив остаје отворен за сво вријеме трајања ванредне ситуације у Републици Српској.

Након званичне објаве престанка угрожености живота до сада незамисливо опасним вирусом и одмах по стицању услова Српски књижевни клуб ”Вихор” из Дервенте ће све пристигле радове/пјесме уобличити у Зборник и исти на дар доставити и свим ауторима који су послали свој рад.

blank

КОД КУЋЕ ОСТАНИ / ЖИВОТЕ ОДБРАНИ / ЗАМРКНИ ОСВАНИ / УЗ МИЛЕ ОСТАНИ / РОДИТЕЉЕ ДЈЕЦУ / ПРИМЈЕРОМ НАХРАНИ / ОСТАНИ КОД КУЋЕ / ПОТОМЦИ СВИ ЧУЋЕ

 

blank