blank

Скупштина општине Брод, на редовној 16. Сједници, одржаној данас, усвојила је годишњи Извјештај о извршењу буџета општине  Брод за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године.

Укупна буџетска средства оставрена су у износу 10.663.284,01 КМ или 93,78% укупно планираних буџетских средстава, што је за 17,08% мање у односу на годину раније. Буџетски издаци износили су 10.572.277,22  КМ, док је буџетски суфицит остварен у висини од 91.006,79  КМ. Средства буџетске резерве утрошена су у износу од 26.033,51 КМ.

Начелник општине Зоран Видић, напоменуо је да садржај одлуке говори о турбулентној години обиљеженој многим поскупљењима која се манифестују и кроз повећање прихода по основу ПДВ-а.

-С друге стране то је смањило привредну активност у једном дијелу, те су смањени директни приходи општине. И поред тога, водили смо рачуна те је остварен суфицит од нешто више од 90.000 КМ. Показали смо одговорну политику  редовног извршавања обавеза, без задужења у прошлој години. Уколико и дође до задужења трудићемо се да то буде за капиталне пројекте попут изградње нових водоводних линија, фабрике воде и сличних питања за која постоји општи консензус-, изјавио је Видић.

blank

Одборници су прихватили и Одлуку о начину и условима додијеле неповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину неизграђеног грађевинског земљишта у својини Општине Брод, ради индивидуалне стамбене изградње за шта ће средства обезбиједити општина Брод. 

Износ неповратних новчаних средстава која ће, путем Јавног конкурса, бити додијељена младим брачним паровима зависи од цијене грађевинске парцеле коју млади брачни пар купује.

На јавни конкурс моћи ће се пријавити искључиво млади брачни парови, а један од услова је да ни један од супружника није старији од 40 година. Поред тога, потребно је да су држављани Републике Српске и БиХ, да су у браку на дан расписивања јавног конкурса, да имају пријављено пребивалиште на територији општине Брод најмање једну годину до дана расписивања јавног конкурса и да је један од брачних супружника у сталном радном односу.

На средства могу аплицирати млади брачни парови који немају ријешено стамбено питање, односно да немају у власништву кућу, стан или било какав други стамбени или пословни објекат или земљиште за стамбену изградњу на територији Републике Српске или БиХ, да један или оба брачна супружника имају статус породице погинулог борца, или су чланови породице ратног војног инвалида, да у ранијем периоду нису продали или на други начин отуђили стамбену јединицу која је била у њиховом власништву, те да раније нису добијали новчана средства за стамбено збрињавање.

Млади брачни пар, коме се додијеле неповратна новчана средства  и који купи неизграђено грађевинско земљиште, биће у обавези да у року од једне године од дана ступања у посјед земљишта, отпочне са изградњом стамбеног објекта и да десет година након добијања употребне дозволе не може продати стамбени објекат.

Скупштина је усвојила и Одлуку о додјели новчаних средстава младим брачним паровима са села ради помоћи у стамбеном збрињавању. За ове намјене из општинског буџета биће издвојено 48.000 КМ. Средства ће се додијелити за укупно 16 младих брачних парова као помоћ за изградњу, санацију или адаптацију стамбених јединица.

Право учешћа на Јавни оглас имаће супружници, држављани РС, не старији од 40 година, са пребивалиштем на сеоском подручју општине Брод најмање једну годину до дана расписивања огласа, да посједују плац за стамбену изградњу, недовршен или девастиран стамбени објекат на сеоском подручју неуслован за становање, да један од брачних супружника има статус породице борца, погинулог борца или су чланови породице ратног војног инвалида, као и да нису добили новчана средства по претходно објављеним конкурсима за младе брачне парове у сврху стамбеног збрињавања или изградње, доградње и опремања објеката.

blank

Начелник Видић је истакао да поменутим одлукама општина Брод стимулише младе људе, без ограничења која су постојала ранијих година, да дограде и прошире своје стамбене јединице на сеоском подручју, а на градском да стекну услове да купе плацеве на добрим локацијама. Заинтересованост постоји и позивам младе брачне парове да се пријаве на конкурс-, рекао је Видић.

Зелено свјетло одборника добила је и Информација о стању у привреди и запослености на подручју Брода у минулој години у којој је, између осталог, наведено да је на крају 2021. године укупан број привредних субјеката износио је 342, да је доминирала предузетничка дјелатност, те да је укупно било 2.609 запослених. Највише, 652 запослених регистровано је у прерађивачкој индустрији.

Број незапослених лица којa се воде на евиденцији Завода за запошљавање, на дан 31. децембар 2021. године био је 861, док је 30. априла текуће на списку Завода за запошљавање било 742 лица.

У години за нама укупно је увезено робе у вриједности  од  69.942.333 КМ, док је извоз остварен у вриједности од  79.675.229 КМ.  Највише се увозило гвожђе и челик у вриједности од 39.995.045 КМ, електричне машине, опрема и њихови дијелови у вриједности од 6.311.151 КМ, реактори,  котлови, машине и механички уређаји  у вриједности од 6.776.012 КМ, затим месо и други кланични производи у вриједности од      3.409.965 КМ, производи од гвожђа и челика у вриједности од  2.537.308 КМ. С друге стране, највећи обим извоза је остварен код производа од гвожђа и челика у вриједности од  56.754.855 КМ, електричних машина и опреме и њихових дијелова у вриједности од  9.037.937 КМ, пластичне масе и производа од пластичних маса у вриједности од  2.838.074 КМ, гвожђа и челика у вриједности од  4.935.727 КМ, возила, осим жељезничких или трамвајских шинских у вриједности од  2.480.348 КМ.

Општина Брод спроводи активности и мјере у циљу ширења повољних привредних  аспеката, а у Информацији се наводе повољне цијене земљишта у пословним зонама и додатно умањење цијене у зависности од броја запослених радника, обезбјеђење потребне инфраструктуре до границе посједа, ниске таксе за регистрацију предузетничке дјелатности и издавање одобрења за рад у најкраћем могућем року, ријешени имовинско-правни односи, ослобађање плаћања комуналне накнаде у првој години рада, као и ниски трошкови издавања грађевинске дозволе са могућношћу одгођеног плаћања.

Скупштинска већина прихватила је Рјешење о разрјешењу в.д.  директора Јавне установе предшколства „Бели анђео“ Драгане Црљић, која је 13. маја 2022. године, из личних разлога, поднијела оставку Скупштини општине и на њено мјесто именовала Бору Бановића, дипломираног економисту.

На 16. редовном засједању СО Брод, усвојене су и Информације о стању потраживања буџета општине Брод са 31.12.2021. године,о пољопривредном земљишту у својини Републике Српске које је дато у концесију на подручју општине Брод, о организацији и начину обављања јавног превоза и такси превоза путника на подручју општине Брод,као и Извјештаји Начелника општине Брод о раду Скупштине једночланог акционарског друштва ЈКП „Комвод“ а.д. Брод, Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника правобраниоца Добој за 2021. годину, те Извјештај о управљању, кориштењу и одржавању имовине општине Брод која је дата на кориштење предузећима и установама у 2021. години.                        

 Д.И./Радио Брод

blank