blank

Полицијска управа Добој апелује на грађане да спаљивање корова и другог горивог материјала приликом уређења својих имања чине на одговоран начин и на повришинама које могу контролисати, а након спаљивања да угасе остатке несагорене материје, како би се спријечило њихово разношење вјетром и појава неконтролисаног горења и пожара.

Неконтролисано спаљивање корова и остављање неугашене ватре без надзора при уређењу пољопривредних имања чести су узроци пожара, а посебну опасност представља неконтролисано спаљивање горивог материјала у близини шумских комплекса и засада.

У већини случајева ватра се пренесе на шумске комплексе проузрокујући велику материјалну штету.

Током 2019. године на подручју наше Управе приликом обављања ових активности смртно су страдала четири лица, док прошле  2020. године није било евидентираних смртних случајева.

Полицијска управа Добој ће у оквиру својих овлашћења предузимати законом прописане мјере против лица која су изазвала пожар и тиме угрозили животе и здравље људи и причинили материјалну штету.

У случају неконтролисаног ширења ватре потребно је одмах обавјестити ватрогасце на број 123 или полицију на број 122.

ПУ ДОБОЈ

 

blank