blank

На данас одржаној 10. редовној сједници СО Брод усвојен је нацрт буџета општине Брод за 2022. годину у износу 11.517.434 КМ, што је за 1,29% више од приједлога буџета за текућу годину.

Порески приходи планирају се у износу 5.644.500 КМ што је за 1,36% више од планираних буџетом у 2021.години, и са 49% учествују у структури укупно планираних буџетских средстава. Непорески приходи су планирани у износу од 4.002.934 КМ, за 1,77% више од  планираних буџетом за 2021. године, а у структури укупно планираних буџетских средстава учествују са око 34,75%. Буџетски издаци у односу на план буџета за 2021. годину већи су за 1,29% или 146.434 КМ, док је буџетска резерва планирана у износу од 80.000 КМ.

Нацрт буџета за наредну годину биће упућен у јавну расправу, а потом ће се у форми приједлога наћи пред одборницима СО Брод на децембарској сједници.

blank

Скупштина је усвојила и Oдлуку о допунским правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске којом се прописују допунска права, корисници, услови, начин и поступак за остваривање допунских права, начин обезбјеђивања новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права прописаних овом одлуком.

Како је образложено, претходну одлуку усвојену 2008. године, и у мањем дијелу измјењену у 2014.години, потребно је ревидирати јер се одређена права као што су право на накнаду за трошкова превоза за дјеце-ученика, приоритет у додјели стипендије, обезбјеђење паркинг мјеста за РВИ, реализују кроз друге одлуке и организационе јединица Општинске управе. Такође, право на додјелу једнократне новчане помоћи за стамбено збрињавање путем јавног конкурса није дало очекиване резултате у погледу рјешавања стамбених проблема борачких категорија, те је у новој одлуци на адекватнији начин дефинисано ово право. 

Новим нацртом Одлуке, која ће бити упућена у јавну расправу, предвиђа се 6 допунских права која су у протеклом периоду највише била заступљена, лица која могу користити допунска права, као и услови за остваривање тих права.

Овом Одлуком, под одређеним условима, дјеци погинулих бораца по први пут је омогућено остваривање права на стамбено збрињавање додјелом једнократне новчане помоћи у износу од 3.000 КМ.

Зелено свијетло одборника добио је и Програм Комуналних дјелатности Општине Брод за 2022. годину. Програмом се одређују  послови и радови заједничке комуналне потрошње, те се осигурава обављање комуналних дјелатности, прописују се услови и начин одржавања јавних површина, одржавање и заштита зелених површина, хортикултура,  зимска служба, одржавање локалних путева и улица са асфалтним и макадамским коловозним застором, улица у насељу, тргова, тротоара, те јавна расвјета и  финансијска средства потребна за реализацију Програма.

Усвојен је Приједлог Одлуке о отпису учешћа у капиталу, акцијама, у власништву општине Брод у привредном друштву „Гријање“ а.д. Брод. Скупштина није прихватила Извјештај о раду Одбора за жалбе за прошлу годину.                    

Извор: Радио Брод

 

blank