blank

На 20. редовној сједници СО Брод која је одржана данас, одборници су расправљали о 21 тачки дневног реда.

Поред усвојеног Приједлога одлуке о изради Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за период од 2023 до 2025. године, којом се одређују  начини и рокови израде Интегралног програма капиталних инвестиција општине Брод за наведени период, одборници су усвојили и приједлог Одлуке о изради стратегије развоја општине Брод  за период од 2022-2028. године.

Одлуком о изради стратегије општине Брод одређује се начин и рокови израде Стратегије развоја општине Брод за период 2022-2028. година, а Скупштина општине одређује Одсјек за локални развој општине за планирање развоја општине Брод, која ће бити основни носилац израде Нацрта стратегије развоја. Крајњи рок за израду Нацрта стратегије је крај марта 2023. године, а усвајање Приједлога планирано је до краја септембра 2023. године.

 Посебним акционим планом, који ће утврдити Одсјек за локални развој општине Брод, а одобрити Начелник општине, дефинисаће се и поједини рокови за сваку фазу процеса израде Нацрта стратегије развоја општине Брод за период 2022-2028. године.

На сједници је усвојен низ приједлога Одлука  о продаји непокретности те приједлога Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини општине Брод путем прибављања писаних понуда.

blank

Одборници су на сједници усвојили и приједлог Закључка о прихватању Информације о реализацији Акционог плана за отклањање недостатака по ревизији финансијских извјештаја за 2020. годину од стране начелника општине. Наиме, током ревизије финансијских извјештаја за 2020. годину констатовани су одређени недостаци и дате препоруке руководству општине Брод, а Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске прописано је да је свака институција у којој је извршена ревизија, дужна у року од 60 дана од дана пријема ревизорског извјештаја доставити Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске одговор у којем износи радње које ће предузети ради отклањања пропуста и неправилности утврђених у ревизорском извјештају.

С тим у вези, начелник општине донио је Акциони план за отклањање недостатака по ревизији финансијских извјештаја за 2020. годину у законом прописаном року тј. 5. октобра 2021. године, и исти је достављен Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске и Министарству финансија Републике Српске.

Акциони план сачињен је са циљем да се у разумно оствареном времену предузму све неопходне радње и мјере на отклањању недостатака уочених током ревизије финансијских извјештаја општине Брод за 2020. годину.

При крају скупштинског засједања усвојене су и Информације о стању у области НВО, као и Информација о стању популационе политике на подручју општине Брод те приједлог за побољшање наталитета.     

В.Г./Радио Брод, Фото: Канала 3 

blank