blank

Професионална ватрогасно-спасилачка јединица Брод, у оквиру својих послова обавља и стручне послове надзора који су усмјерени на благовременост и повећање ефикасности ватрогасно-спасилачке интервенције.

Током надзора се провјеравају функционалност и исправност водозахвата, хидраната, апарата за гашење пожара и других запаљивих материјала у подрумима, на таванима и другим мјестима која представљају опасност; проходност пожарних путева и прилаза електричним разводним таблама, хидрантима, апаратима, блокадним вентилима гасних инсталација и инсталација са запаљивим течностима; забрана кориштења отвореног пламена и пушења на пожарно угроженим просторима.

О овим темама, поред обављених послова надзора, одржана је у понедељак 13.12.2021. године презентација за ђаке, наставнике и запослене у основној школи „Лијешће“. У школи је извршен надзор над спољном хидрантском мрежом, приступним путевима у близини објекта, евакуационим путевима и прилазима електричним таблама и сл.

blank

Како су нам рекли из ватрогасне јединице: „Тренутно су приоритети јавни објекти и установе у којима се окупља, борави или ради већи број лица“. Основа школа у Лијешћу је био први у низу објеката које ће бродски ватрогасци преконтролисати у циљу ефикасније противпожарне заштите.

„О извршеним контролама сачињава се записник са приједлогом мјера за отклањање узрока који могу да доведу до избијања и ширења пожара, који се доставља власнику, односно кориснику објекта. Ако власник односно корисник објекта не изврши предложене мјере констатоване записником, ватрогасно-спасилачка јединица о томе одмах обавјештава Инспекторат.“ саопштено је из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Брод.

Извор: Општина Брод

 

blank