blank

У  просторијама Ловачког Удружења  „Вучјак“ Брод Комисија за оцјењивање ловачких трофеја обавила је оцјену ловачких трофеја.  

Комисију су сачињавали предсједник Боро Ковачевић, и чланови Љубо Митровић и Јово Јосиповић.

blank

Према Годишњем плану кориштења ловишта за ловну 2019/20. годину планиран је одстрел 93 грла,  од чега 44 срндаћа,46 срна и три  ланета.

Планирани одстрел срндаћа одвијао се од почетка јуна па до друге половине јула мјесеца када је испуњен план одстрела у количини од 44 грла.

“Остала планирана срнећа дивљач, срне и ланад иако су планирани,  према ријечима предсједника ЛУ Марка Видића највјероватније неће се ловити , изузев ако се у ловишту примјети нака болесна срна или ланета.

Koмисија је оцјенила да је 15 роговља срндаћа било у непопуларном називу „шкарт“ или 34% од одстрељених срндаћа,  иако и они имају неку своју трофејну вредност.

Остала роговља нису испуљавала критеријуме да би се окитили некој од медаље осим роговља срндаћа којег је одстрелио ловац Саво Душанић који је био на крајњој ивици бронзане медаље, имали су свега 110,25 CIC поена.

У овој ловној години у први моменат  настојало се ловити грла мање трофејне вредности тј. у шкарту у виду санитарног одстрела излучивање грла из ловишта ако су оштећена и болесна и узгојни одстрел грла са слабим трофејима а то су изнемогла, престарјела, дегенерисана грла која су непожељна за размножавање.

Све наведено указује да су  остављана грла у доброј кондицији,  добром здравственом стању, са добрим трофејима да се размножавају само најјаче, најквалитетније и перспективније јединке како би оплодили женке.

У Ловачком удружењу се надају да ће наредне године имати “више грла у медаљи”.

blank