blank

Književni klub “MiroslavMika Antić” iz Inđije raspisuje 31. Međunarodni pesnički konkurs “Garavi sokak”, Inđija 2020.

USLOVI KONKURSA:

– Poslati do tri pesme, dužine od 12 do 24 reda, teme slobodne. (na konkurs se ne šalju pesme namenjene deci)

– Pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona I obavezno elektronsku adresu.

– Pesme mogu biti napisane na BHSC jezicima, a ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.

– Obavezna kraća biografija autora.

– Konkurs traje od 1.. februara do 31. maja 2020. godine, a pesme slati na elektronsku adresu: konkurs@zlatomirborovnica.net, ili Zlatomir Borovnica, Ulica Kneza Lazara 14/25; 22320 Inđija, Srbija (za konkurs).

– PESME SLATI ISKLJUČIVO U  JEDNOM WORD DOKUMENTU I OBAVEZNO GA NAZVATI IMENOM I PREZIMENOM AUTORA, time nam u mnogome olakšavate rad na zborniku.

– Telefoni za kontakt: – fiksni: +381/22-551-347 — mobilni: +. 063/10 55 199,060/60 68 625

– Pravo učešća imaju svi  autori iz celog sveta stariji od 17 godina. Manifestacija će se održati u septembru 2020. godine, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova. Na manifestaciju ćemo pozvati  do 100 autora zastupljenih u zborniku. Tačan datum i  vreme početka manifestacije ćemo vam blagovremeno javiti. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

Sa poštovanjem,

U Inđiji, 1. februara. 2020. godine                                                                     

Zlatomir Borovnica, predsednik

 

blank