blank

Na 34. redovnoj sjednici Skupštine opštine Šamac, održanoj dana 31.10.2019. godine u okviru 2. tačke dnevnog reda Informacija o aktivnostima načelnika opštine između dvije redovne sjednice Skupštine opštine, načelnik opštine Đorđe Milićević je pored svih aktivnosti i događaja u periodu izvještavanja, informisao odbornike o presudi Višeg privrednog suda u Banja Luci, donesenoj po žalbi tužene Opštine Šamac, kojom je žalba odbijena i potvrđena presuda Okružnog privrednog suda u Doboju od 31.12.2018. godine.

Po potvrđenoj presudi, Opština Šamac je u obavezi isplatiti tužiocu „NBS Group“ iznos od oko 1.200.000 KM što sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima postupka iznosi preko 2.000.000 KM. Opština Šamac i preduzeće „NBS Group“ su 1999. godine potpisali Ugovor o zajedničkom ulaganju radi ostvarivanja određenih zajedničkih poslovnih cilјeva i sticanja dobiiti a sa cilјem sprečavanja dalјeg propadanja Spomen doma „Mitar Trifunović-Učo“.

„Radi se o odbijanju žalbe Opštine Šamac od strane  Višeg privrednog suda u Banja Luci i potvrđivanju presude koja je mene kao načelnika opštine zatekla 23. novembra 2016. godine, neposredno pored preuzimanje funkcije načelnika opštine. Po presudi Opština Šamac je dužna da isplati 1.200.000 KM što uz  zakonske zatezne kamate i toškove postupka iznosi preko 2.000.000 KM. To je ozbilјan udar na opštinski budžet“, kaže Milićević.

On dodaje da je sve svoje aktivnosti kao načelnik opštine Šamac od preuzimanja funkcije 2016. godine činio u pravcu rješavanja ovog problema, tako da je Opština Šamac uložila žalbu na presudu iz novembra 2016. godine i vratila predmet na ponovno odlučivanje Okružnom privrednom sudu.

„Okružni privredni sud je 2018. godine ponovo potvrdio takvu presudu, na što smo se mi žalili u decembru 2018. godine. Direktno sam tada razgovarao sa republičkim javnim pravobraniocem kako bi se i pravobranilaštvo što više uklјučilo u taj predmet,  jer njegov ishod zaista može dovesti do paralize finkcionisanja opštine i opštinskog Budžeta“, naglašava Milićević.

blank

On podsjeća da se radi o neodgovornoj odluci  prethodnog rukovodstva  koje  je raskinulo Ugovor zaklјučen 1999. godine o zajedničkom ulaganju opštine  Šamac i „NBS Group“.

„Nakon raskida ugovora kada je imovina vraćena opštini Šamac logično je bilo da „NBS Group“ podnese tužbu za svoja ulaganja. Tvrdim da su ulaganja značajno manja u odnosu na ono što je sud donio u svojoj presudi. Kada je raskidan ugovor, tadašnje rukovodstvo se nije konsultovalo sa Pravobranilaštvom, kao  ni stručnim licima. S druge strane „NBS Group“ je odmah po raskidu ugovora tužila Opštinu za svoja ulaganja, jer u Ugovoru iz 1999. godine jasno stoji šta su čije obaveze. Mislim da je ovaj slučaj zasluživao veći angažman i Pravobranilaštva i mnogo odgovornije ponašanje tadašnjeg rukovodstva Opštine Šamac“, kaže Milićević.

On dodaje da građani sa pravom pitaju ko je odgovoran za ovu situaciju.

„Ono što mogu otvoreno da kažem je da 2010. godine  kompletnu inicijativu za raskid ugovora sa „NBS Groupom“ vodi tadašnji načelnik opštine, a podržava ga tadašnji saziv Skupštine opštine“, kaže Milićević.

On podsjeća da ono što mu je otežavajuća okolnost jeste činjenica da je za sve odluke koje je tada donosio načelnik imao podršku Skupštine opštine.

„Skupština opštine se tada pozivala za cilј zaštite imovine opštine Šamac, a zamislite danas imate potpuno uništen prostor Spomen doma i u cilјu zaštite imovine imate presudu kojom Opština treba da plati 2.000.000 KM. Na meni je sada odgovornost i obaveza da u narednom periodu spriječim blokadu računa opštine Šamac. Obaviću direktno razgovore sa advokatom i predstavnicima „NBS Group“ i probati da spriječim blokadu opštinskog budžeta, a zakazaću i sastanak sa Ministarstvom finansija RS imajući u vidu da ova sudska odluka direktno utiče na funkcionisanje Opštinske uprave u narednom periodu“, kaže Milićević.

Predsjednica Skupštine opštine Šamac Nikolina Škrbić je na današnjoj redovnoj sjednici  istakla da je  početkom oktobra mjeseca u zgradi Opštinske uprave održana Javna rasprava o nacrtu Plana parcelizacije za autoput i gasovod,  dionicu puta Vukosavlјe – Brčko i Brčko – Rača i da su  na toj Javnoj raspravi mještani mjesnih zajednica Gajevi, Kornica i Gornja Slatina kroz koje prolazi auto put dali svoje primjedbe.

„Skupština opština je danas  na prijedlog načelnika donijela jednoglasno zaklјučak da podržava ovaj projekat ali da traži od Instituta za građevinarstvo da se prilikom konačne izrade Plana parcelizacije vodi računa o tome da se ta dionica auto-puta izmjesti što bliže međuentiteskoj granici kako bi bio obuhvaćen što je moguće manji broj individualnih stambenih objekata“, kaže Škrbićeva.
Na današnjoj redovnoj sjednici odbornici su usvojili zaklјučak o prihvatanju Nacrta Rebalansa budžeta opšštine Šamac za 2019. godinu koji je obrazložio načelnik Odjelјenja za finansije Slobodan  Sjenčić.

„Rebalansom budžeta za 2019. godinu planirana su budžetska sredstva u iznosu od 7.725.000 KM ili 1 odsto više u odnosu na usvojeni budžet za 2019. godinu, a čine ih budžetski prihodi u iznosu od 7.100.000 KM, primici za nefinansijsku imovinu u iznosu od 495.000 KM i ostali primici u iznosu od 130.000 KM“, kaže Sjenčić.

Na istoj sjednici usvojeni su Ivještaj o radu JPU „Radost“ Šamac za radnu 2018/2019 godinu, godišnji program rada za 2019/20 godinu JPU „Radost“, Godišnji prgram rada za 2020. godinu JU „Narodna biblioteka“, informacije o radu i stanju predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja  i uspjehu učenika na kraju školske 2018/2019 godine, te informaciju o zaštiti djece i omladine sa smetnjama u razvoju u 2018. godini.

Svetlana Pavlović

blank