blank

Kroz područje opštine Šamac proći će oko 11 kilometara dinioce auto-puta Vukosavlјe-Brčko i trenutno se vrši snimanje na terenu, iskoličavanje ove trase nakon čega će krenuti eksproprijacija zemlјišta i izrada glavnog projekta koji će detalјnije definisati elemente auto-puta, izjavila je načelnik opštinskog Odjelјenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Vedrana Mihalјčić.

blank

Ona je navela da će auto-put proći kroz područje mjesnih zajednica Kornica, Gornja Slatina, Gajevi, Srednja Slatina i Obudovac, a priklјučak na auto-put biće u Gornjoj Slatini i imaće direktnu vezu sa regionalnim putem Šamac-Gradačac.

Mihalјčićeva je navela da je stanovništvo upoznato o konačnom nacrtu koji je na stalnom javnom uvidu na ovom području, a održano je i nekoliko sastanaka sa stanovništvom mjesnih zajednica koje se nalaze na toj trasi.

blank

Ona je dodala da je opština i dalјe na raspolaganju stanovništvu za bilo kakvu komunikaciju sa resornim ministarstvom i sa Javnim preduzećem “Autoputevi Republike Srpske”.

Mihalјčićeva je podsjetila da su u julu prošle godine sa predstavnicima Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i “Autoputeva Republike Srpske” održali javnu raspravu za drugi nacrt parcelacije auto-puta i gasovoda dionce Vukosavlјe-Brčko, te da su nakon rasprave i uvida u Plan parcelacije upućene primjedbe za nepostojanje priklјučka za auto-put za područje opštine Šamac.

“Odmah smo uputili primjedbu prema Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju koji je nosilac pripreme i “Autoputevima” i održali sastanke u dva nadležna ministarstva, gdje nam je obećano da će priklјučak biti planiran”, rekla je Mihalјčićeva i dodala da su dobili pozitivan odgovor krajem septembra prošle godine.

Svetlana Pavlović

blank