blank

U Derventi je 28.04.2020. godine potvrđena  infekcija korona virusom kod još jednog pacijenta sa prebivalištem na području opštine Derventa.

Pacijent se nalazi na bolničkom liječenju u UKC u Banja Luci. Pacijent je bio u kontaktu sa oboljelim od COVID-19.

Time se broj oboljelih sa naše opštine povećao na četiri. Tri lica su na bolničkom liječenju u Banja Luci, dok je jedno u bolnici u inostranstvu.

Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu Doma zdravlja Derventa je preduzela sve neophodne mjere u cilju suzbijanja infekcije i sprečavanja njenog daljeg širenja. Tri lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim stavljena su pod zdravstveni nadzor i naložena im je kućna izolacija.

Na području Opštine Derventa pod nadzorom su ukupno 124 lica. Trideset  i dva lica se nalaze u karantinu, dok je ostalima naložena kućna izolacija.

Tokom prethodna 24 časa sedam lica je stavljeno pod zdravstveni nadzor. Tri lica su bila u kontaktu sa oboljelim od COVID-19, dva su putnici u međunarodnom saobraćaju, dva lica su imala simptome respiratorne infekcije.

28.04.2020. u okviru preventivnih aktivnosti testirani su zaposleni u domu za starija lica „Zlatni Lug“ i njihovi nalazi su u radu.

Testirana su i dva lica iz opštinskog karantina i njihovi nalazi su u radu.

Jedno lice koje se nalazi na bolničkom liječenju u Doboju je testirano na korona virus i njegov nalaz je u radu.

Tokom 28.04.2020. izvršena je dezinfekcija u prostorijama Šumske uprave, Štamparije Grafika, Katastra, DOO Gataric,STP Derventa,Udruženja osoba oštećenog sluha.

Još jednom skrećemo pažnju na porast broja oboljelih na području opštine i pozivamo sve naše stanovnike da budu odgovorni prema sebi i svojoj okolini i poštuju propisane mjere. Istovremeno se zahvaljujemo licima koja se savjesno ponašaju i daju tačne informacije službi za higijensko-epidemiološku zaštitu, što je od presudnog značaja za sprovođenje odgovarajućih protivepidemijskih mjera.

 

                                                           Dr Milena Bjegović Đujić

                                                         Specijalista epidemiologije

 

blank