blank

Jedan od prioriteta u radu Županijske uprave civilne zaštite je deminiranje preostalih minsko sumnjivi površina na području Županije Posavske, izjavio je ravnatelj Ilija Jezidžić.

Tijekom 2021. godine u Županije Posavske deminiranje je izvođeno na područjima općina Orašja i Odžaka.Prema planu deminiranja za 2021.godinu na područjima Općina Orašje i Odžak u cijelosti su završena deminiranja (deminirana tri zadatka ukupne površine 346 323.00 m2.)

blank

-općina Orašje, zadatak Bok 1. površine 85.170 m2 (OSBIH),
-općina Orašje, zadatak Bok 5. površine 45.153 m2
-općina Odžak, zadatak Zorice 1. površine 216.000 m2 (FUCZ.).

Zadatak Lepnica -Veprice površine 70.906 m2 ( izvođač civilna zaštita – Federalna uprava civilne zaštite ) otvoren je i započeti su radovi krajem godine, te bi isti trebao biti završen do proljeća 2022.godine, doznajemo u Županijskoj upravi civilne zaštite.

Planom deminiranja za 2022.godinu predviđeni su i od BHMAC-a odobreni sljedeći zadaci na područjima općina Orašje i Odžak;

1. Zadatak Talaševićka MSP, područje između Vidovica i Kopanica ukupne površine cca. 1.000 000.00 m2 izvođač OSBIH.
2. Zadatak Lepnica -Veprice površine 70.906 m2, izvođač civilna zaštita – FUCZ.
3. Zadatak Odžak sjever MSP, površine cca. 2.000.000.00 m2 izvođač FUCZ.

blank

-Želimo maksimalno ubrzati proces deminiranja u Županiji Posavskoj kako bi plodne posavske oranice što više oslobodili od opasnih ostataka rata, prije svega iz sigurnosnih razloga, ali također i zbog povećanja obradivih površine, naglasio je predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić na godišnjem sastanku sa rukovoditeljima županijskih uprava i službi na kojem su sumirani rezultati rada u prošloj godini i naznačeni prioriteti rada u 2022. godini.

Izvor: Županija Posavska

 

blank