blank

Opštinski odbor DEMOS Derventa daje punu podršku aktivnostima Načelnika opštine Derventa u vezi dobijanja statusa grada za opštinu Derventa.

Smatramo da bi dobijanjem statusa Grada Derventa naša lokalna zajednica krenula ubrzanim razvojem u ekonomskom i društvenom smjeru i da bi do 2025. godine povećala broj stanovnika kao i njihov životni standard.

blank

Sama činjenica da ovoj inicijativi podršku daje i član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske evidentno je da će do kraja godine naša lokalna zajednica postati Grad, nakon okončanja predviđenih skupštinskih procedura.

Ne treba zaboraviti da je Derventa već sada sekundarni regijski centar,u okviru posavske zone, i da dobijanjem statusa grada ojačala bi se njena pozicija u funkcionalnom i organizacionom pogledu.

Razvojna šansa predstavlja i budući Robno-transportni centar predviđen za ovu regiju u kojoj bi Derventa bila lider (blizina panevropskog koridora 5C, autoput “9.januar”, koridori uz rijeku Savu…) što bi u budućnosti dalo šansu za razvoj industrije velikih kapaciteta a kao konačni cilj to bi doprinijelo do povećanja broja stanovnika u našoj opštini.

Posebno raduje činjenica da će Derventa nakon što dobije status grada krenuti u povećanje stepena urbanog razvoja a prije svega u urbanoj infrastrukturi, zdravstvenom sektoru, obrazovnom sektoru, sportsko-kulturnom sektoru i dr.

Sa obzirom da preko 50% izvoza  iz dobojske regije ostvaruje opština Derventa (preko 330 miliona KM) i da je trenutno vodeća u privrednom segmentu, nameće se logična aktivnost prebacivanja sjedišta dijela republičkih i državnih institucija iz ove regije, u budući grad Derventa sa akcentom na privredu i zapošljavanje (Poreska uprava, Zavod za zapošljavanje, Privredna komora i dr.)

OO DEMOS će svoje ljudske resurse i kapacitete staviti na raspolaganje Načelniku opštine Derventa prilikom realizacije usvojenih planova, projekata i strategija sa ciljem unapređenja naše opštine u pravcu dobijanja statusa Grada.

 

                                                                                                         Informativna sluzba

                                                                                         OO DEMOS DERVENTA

blank