blank

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić najavio je za 11. decembar Kongres partije u Laktašima kada će biti donesen plan djelovanja za naredni period i predstavljeno sve što se želi raditi na ekonomsko-socijalnom razvoju Republike Srpske kao najvažnijem prioritetu.

blank

“Smatramo da je u ekonomsko-socijalnom razvoju stabilnost i budućnost Republike Srpske i BiH. Kongres će napraviti i osvrt na političku situaciju koju imamo u odnosima u okviru BiH, imaćemo jasne stavove o tim pitanjima”, naveo je Đokić.

On je istakao da Socijalistička partija ima pripremljen dokument u kojem je navedeno kako se može doprinijeti ukupnom rastu i razvoju Republike Srpske.

blank

Prema njegovim riječima, danas je u Derventi održan Izvršni i Glavni odbor Socijalističke partije isključivo u svrhu priprema za održavanje Kongresa.

“Na kongresu će biti biran Glavni odbor, predsjednik partije, Statutarna i Nadzorna komisija, biće podnesen izvještaj o radu između dva Kongresa”, naveo je Đokić.

On je rekao da slijede izmjene na identitetu partije, konkretno biće promijenjen grafički dizajn ili logo partije i sve što prati takvu izmjenu.

blank

“Partija tako pokazuje svoju orijentaciju ka prihvatanju modernih sadržaja i vrijednosti koje kroz logo želimo predstaviti”, naveo je Đokić i dodao da će na Kongresu biti ispoštovane sve epidemiološke mjere.

Prema njegovim riječima u predhodnih nekoliko mjeseci Socijalisti su provodili izbore u partiji, u opštinskim i gradskim odborima.

blank

“Želim iznijeti svoj završni utisak da je mobilnost u partiji veoma visoka i veoma vidljiva, da je vidljivo pristupanje novih članova, poboljšanje kadrovske strukture, partija se kontinuirano podlađuje sa novim obrazovanim članovima, da imamo članstvo iz svih društvenih slojeva“, kaže Đokić.

blank

On je istakao da su Socijalisti zaokružili jedan planski period djelovanja na jedan veoma uspješan način i da će 9. Кongres biti najviše svečarskog karaktera, na kojem će se promovisati sve ono što je urađeno u prethodnom vremenu, ali i donijeti plan djelovanja za naredni vremenski period.

Posavske novosti 

 

blank