blank

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da je na osnovu zaključka Vlade Srpske rok za predaju godišnjih poreskih prijava produžen do 30. aprila.

Iz ove uprave navode da je u skladu sa poreskim propisima, rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava 31. mart, ali je, na prijedlog Ministarstva finansija Vlada Srpske zaključkom prolongirala rok za 30 dana kako bi poreskim obveznicima izašli u susret i kako bi im bilo olakšano izvršavanje poreskih obaveza, imajući u vidu situaciju izazvanu pandemijom virusa korona.

“Za pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja, rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu, godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2019. godinu koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u 2019. godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za komunalnu taksu i za registrovano oružje za 2020. godinu produžava se do 30. aprila”, navodi se u saopštenju.

Kada je riječ o preduzetnicima, naglašava se u saopštenju, produžen je rok do 30. aprila za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2019. godinu, godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u 2019. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u 2019. godini prijavljen porez manji od 600 KM, te poreskih prijava za posebnu republičku taksu i za komunalnu taksu za 2020. godinu.

“Produžava se rok do 30. aprila i za podnošenje poreskih prijava za poreske obveznike – fizička lica koja imaju obavezu podnošenja godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2019. godinu, poreske prijave za registrovano oružje za 2020. godinu, kao i za nosioce komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji podnose godišnju prijavu poreza po odbitku za godišnji obračun doprinosa za 2019. godinu”, pojašnjava se u saopštenju.

Iz Poreske uprava još jednom pozivaju poreske obveznike da u narednom periodu u što većem obimu koriste elektronske usluge koje je omogućila ova uprava, te na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv širenja virusa korona, jer će samim tim smanjiti broj dolazaka u prostorije Poreske uprave, a koji bi mogli dodatno narušiti trenutnu epidemiološku situaciju u Srpskoj. /Srna/

blank