blank

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, u kojem je objedinio do sada donesene zaključke u vezi sa ograničenjem i zabranom kretanja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

U Zaključku se navodi:

  1. U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (Kovid-19), u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života od 00.00 do 24.00 časa,

2) svim licima bez obzira na godine života, u vremenu od 20.00 do 05.00 časova i

3) svim licima izvan njihovog mjesta prebivališta/boravišta, od subote u 12.00 časova do nedjelje u 18.00 časova.

  1. Zabrana iz tačke 1. ovog zaključka ne odnosi se na:

1) zdravstvene radnike koji su na zadatku,

2) lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

3) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

4) druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku,

5) lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,

6) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i

7) na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-CMR, otpremnica, putni nalog).

  1. Izuzetno od tačke 1. ovog zaključka, dozvoljava se kretanje:

1) licima sa navršenih 65 i više godina života utorkom i petkom u vremenu od 7.00 do 10.00 časova, a radi kupovine osnovnih životnih namirnica, lijekova i obavljanja poslova u bankama, uz poštovanje zaduženja i preporuka kako slijedi:

  • vlasnici trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvo u bankama dužni su da se strogo pridržavaju utvrđenih mjera zaštite koje se odnose na dezinfekciju, socijalno rastojanje i boravak u prostoriji do tri lica,
  • preporučuje se vlasnicima trgovačkih radnji, apoteka i rukovodstvu u bankama da u navedenom periodu pružaju usluge isključivo tim licima,
  • preporučuje se licima mlađim od 65 godina života da u periodu iz tačke 3. ovog zaključka ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama,

2) licima starosti do 75 godina života u seoskim područjima, a radi obavljanja poljoprivrednih poslova, uz obavezno pridržavanje zaštitne mjere socijalnog rastojanja i

3) pčelarima, bez obzira na godine života, koji posjeduju rješenje o registraciji pčelinjaka izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utorkom i u dane vikenda, od mjesta stanovanja do pčelinjaka, osim u periodu od 20.00 do 05.00 časova.

  1. Svako nepoštovanje mjera propisanih ovim zaključkom kazniće se u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srpske.
  2. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
  3. Stupanjem na snagu ovog zaključka stavljaju se van snage: Zaključak o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske broj: 05-1/20 od 21.03.2020. godine, Zaključak o dopuni zaključka o ograničenju i zabrani kretanja broj: 07-5/20 od 23.03.2020. godine, Zaključak o dozvoli kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života broj: 11-3/20 od 30.03.2020. godine i Zaključak o zabrani kretanja u dane vikenda broj: 15-2/20 od 03.04.2020. godine.
  4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 13.04.2020. godine, navedeno je u saopštenju.
blank