blank

Radi suzbijanja pojave i širenja virusa korona na teritoriji Republike Srpske i sprovođenja kontrole nad licima kojima je određena kućna izolacija, nadležni organi i institucije nalažu da ovlaštena službena lica koja vrše kontrolu ulaska lica na teritoriju Srpske, bez odgađanja obavještavaju higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije u mjestima u koja su upućena lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije.

“Naloženo je i da higijensko-epidemiološke službe i odjeljenja komunalne policije jedinice lokalne samouprave redovno razmjenjuju podatke radi efikasnog sprovođenja kontrole lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije, da gradonačelnici, odnosno načelnici opština, usljed nedovoljnog broja komunalnih policajaca, a radi vršenja blagovremene kontrole, daju ovlaštenje svojim zaposlenima za vršenje kontrole lica kojima je izrečena mjera kućne izolacije, da organi i institucije koje vrše nadzor nad sprovođenjem mjera kućne izolacije, odnosno karantina, obavezno svakodnevno dostavljaju Ministarstvu uprave i lokalne samouprave podatke za lica koja su postupila suprotno izrečenim mjerama”, saopštio je Republički štab za vanredne situacije.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjivaće se do 30. marta.

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj i
naložio Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i svim bolnicama da mogu sprovoditi samo hitne medicinske postupke koji podrazumijevaju hitan prijem pacijenata, hitnu hiruršku intervenciju, obradu onkoloških pacijenata i hitne medicinske postupke u ginekologiji i pedijatriji, a da sve ostale zdravstvene usluge odgode do daljeg.

“Ustanove su dužne sprovoditi, prije sprovođenja medicinskih postupaka, trijažu pacijenata”, jedan je od zaključaka Štaba.

U skladu sa naredbom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, u budžetu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite obezbjeđuju se 200.000 KM za Bolnicu “Sveti Vračevi” Bijeljina radi povećanja kapaciteta za zbrinjavanje pacijenata oboljelih od virusa korona.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera iz ovog zaključka sprovodi Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave.

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak i o kupovini robe, te zadužio Ministarstvo trgovine i turizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da izvrše nabavku na tržištu Republike Srpske 15.000 tona pšenice, 10.000 tona kukuruza i 5.000 tona soje.

Štab je zadužio Ministarstvo finansija da obezbijedi finansijska sredstva za realizaciju ovog zaključka, a za njegovu realizaciju Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo finansija.

“Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o dopuni zaključka o ograničenju i zabrani kretanja u kojem se dodaje da domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza /potvrda iz podtačke 5 ove tačke, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list /CMR/, otpremnica, putni nalog/”, navodi se u saopštenju.

Štab je donio zaključak o ostvarivanju prava na podsticajna sredstva kojim se omogućava ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva, premije za mlijeko i premije za proizvodnju merkantilne pšenice u ovoj godini, poljoprivrednim gazdinstvima koja nisu Poreskoj upravi prijavila obavezu doprinosa za 2019. godinu i nisu izmirila obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2019. godinu.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencija za agrarna plaćanja.

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o radu carinskih službi, te traži od Uprave za indirektno oporezivanje BiH da organizuje rad carinskih službi 24 časa radi nesmetanog protoka robe i zadužuje Republičku upravu za inspekcijske poslove da organizuje rad potrebnih inspekcijskih službi u skladu sa ovim radnim vremenom carinskih službi.

Štab je donio zaključak o studentima iz Republike Srpske koji su na razmjeni u inostranstvu i zadužio Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da redovno održava kontakte sa studentima iz Srpske koji se nalaze na razmjeni u inostranstvu s ciljem praćenja njihovih potreba i preduzimanja adekvatnih mjera.

“Zadužuje se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da u svom budžetu obezbijedi sredstva za isplatu jednokratne finansijske pomoći u iznosu od 1.000 KM za svakog evidentiranog studenta. Zadužuju se Univerzitet u Banjaluci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu da uspostave komunikaciju sa univerzitetima partnerima na kojima su studenti na razmjeni i zatraže od njih da izmire finansijske i druge obaveze prema studentima”, navodi se u saopštenju.

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o uplati novčanih sredstava na račun posebnih namjena – Fond solidarnosti, te se novčana pomoć za sanaciju posljedica izazvanih novim virusom korona može uplatiti na račune u NLB banci Banjaluka
562-099-81260706-37, Našoj banci Banjaluka 554-004-00000439-72, Unikredit banci Banjaluka 551-790-22207349-49, Komercijalnoj banci Banjaluka 571-010-00002383-93, te Novoj banci Banjaluka 555-090-00137261-52 i BA395551101000275797 za evre.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske.

Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak i o poništavanju potvrda za kretanje zbog neodgovornog ponašanja organa preduzeća “Željeznice Republike Srpske” Doboj, te se poništavaju sve potvrde o potrebi nesmetanog kretanja koje je ovaj organ izdao za svoje zaposlene.

“Poništavaju se i dozvole za potrebu nesmetanog kretanja zaposlenih u `Željeznicama Republike Srpske` Doboj koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Doboj”, dodaje se u saopštenju.

Svi zaključci stupaju na snagu danom donošenja. 

/Srna/

blank