blank

U Šamcu je organizovana obuka i polaganje ispita za upravlјanje motornim čamcem za oko 50 kandidata iz 20 opština BiH, a svi su uspješno položili ispit.

Načelnik Službe za društvene djelatnosti i poslove Civilne zaštite opštine Šamac Slobodan Stojić rekao je da je ovo 15. polaganje ispita za upravlјanje motornim čamcem.

“Na ovaj način i ovim aktivnostima ćemo kvalitetno i radno obilјežiti Međunarodni Dan civilne zaštite”, kaže Stojić i dodaje da je ispit za upravlјanje motornim čamcem do sada uspješno završilo oko 600 kandidata.

“Opština Šamac snosi troškove polaganja za pripadnike opštinske jedinice za spasavanje i zaštitu na vodi i na takav način dodatno osposoblјavaju pripadnike Civilne zaštite”, rekao je Stojić.

Polaganje pismenog dijela obavlјeno je u hotelu “Plaža”, a praktičan dio obuke i polaganje na Ušću rijeke Bosne. Obuku su organizovali Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske i Kapetanije pristaništa Brčko.

Svetlana Pavlović

blank