blank

Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak o dozvoli kretanja lica sa navršenih 65 i više godina života. 

Dio današnje “atmosfere”  na ulicama Dervente, prvenstveno pred bankama. Navedna lica su poranila i pred Policijsku stanicu, apoteke, trgovine  i na druga mjesta obavljajući potrebe. 

blank

blank

blank

blank

blank

Posavske novosti

blank