MEĐUNARODNI TRADICIONALNI KNJIŽEVNI GODIŠNJI KONKURS »ZLATNO PERO« Ljubljana 2024

0
113
blank
blank

Celovška cesta 134, Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: srpski.knjizevnici56@gmail.com, www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org – gsm : 00386-641-788-48 ili  00387-66/746-757

blank

 

Međunarodni konkurs za priznanje i nagradu »ZLATNO PERO« – Ljubljana 2024

U Ljubljani, 02. januar 2024. godine
Početak: 03. januar 2024. godine
Kraj konkursa: 18. februar  2024. godine

Priznanje i nagradu »ZLATNO PERO« dodijelićemo u Ljubljani ili nekoj od opština R. Srpske ili Srbije.

 Tom prilikom biće upriličeno posebno pjesničko veče uz dobitnike tih vrijednih nagrada i  priznanja.
Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od glavnih nagrada i priznanja na istom tradicionalnom  konkursu) stara 18 ili više godina, koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz slanje tri još neobjavljene pesme. Pjesme trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica)  dostavljene u tri primjerka, šifrovane i potpisane za sva tri člana stručnogi  žirija. Žiri je formiran u skladu sa pravilnikom USKS. Radove treba slati  na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – međunarodni konkurs književnog  priznanja i nagrade»ZLATNO PERO« Nepotpune konkursne predloge Žiri neće uzeti u razmatranje.

Najbolji takmičari, koji osvoje  prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto, biće  obavješteni u roku do 60 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obavještenja u elektronskom mediju Srpske dijaspore www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org.  Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, ili putem elektronskih adresa  srpski.knjizevnici17@gmail.com 

blank

Uslovi konkursa:

•    Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara  18 godina (17 uz podpis jednoga od roditelja) koja  pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i biografiju ne dužu od 10 rečenica.

•    Učesnici šalju tri, još neobjavljene, pesme (izuzetak su mediji Srpska dijaspora ili Otadžbina) u tri primjerka.

•    Radovi se potpisuju svojeručnim potpisom, a dodatno i šifrom (u istoj koverti trebaju poslati i rešenje šifre).

•    Radovi ne smeju da vrijeđaju verski, nacionalni i polni identitet.

•    Pisati u fontu  Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (adresu na ćirilici pošta odbaci).

•    Tema pesama je otadžbinska (dužina pesme od 7do 12 strofa) u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana  (izuzev u medijima Srpska dijaspora ili Otadžbina) nagrada i priznanja se poništavaju.

•    Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju,  broj telefona i mejl adresu.

•    Pristigli radovi se ne vraćaju.

•    Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.

•    Radove procenjuje tročlanski ili petočlani stručni žiri formiran u sklopu ZSKS.

Nagrada se sastoji od plaketa, orfeja, priznanja, ali i medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja UEASNU, SSDS ili USKS uz moguće i za novčane iznose ukoliko ih neko donira.

 Nagrade:

1. za postignuto prvo takmičarsko mesto nagrada sa zlatnom plaketom,  medaljom, značkom, zahvalnicom  i poveljom. 

2. za postignuto drugo takmičarsko mjesto nagrada sa srbrnom plaketom,  medaljom, značkom, zahvalnicom  i poveljom. 

3. za postignuto treće takmičarsko mjesto nagrada sa  bronzanom plaketom,  medaljom, značkom, zahvalnicom  i poveljom. 

4. za dodatne (3) tri nagrade za najemotivniju, i najorgionalniju pjesmu, nagrade će se sastojati od znački uz diplomu ZSKS. 

 Hotelske rezervacije i prenoćište (1), u jednom od motela u mestu dodele za glavne nagrađene (one koji su udaljeniji više  od 200 km od tog mesta), snosiće ZSKS. Pojedine pesme učesnika, koje nisu izabrane za prvo, drugo, treće nagrađeno mesto, biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima prilikom  konkurisanja želimo puno sreće.
Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani  ili nekoj od opština Srpske ili Srbije, takođe, biće im objavljena i  fotografija uz kraću biografiju u mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora”.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primijeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina nemaju prava učešća) USKS. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom ista ostaju vlasništvo organizatora.

Radove slati isključivo običnom poštom na adresu:  Združenje srbskih književnikov v Sloveniji, Celovška cesta 134, Ljubljana 1107  p.p 2315 Slo.

Sa naznakom: Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade »ZLATNO PERO 2024«.
 Za organizaciju USKS-ZSKS predsednik Saša Gajić

ZDRUŽENJE SRBSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI
Celovška cesta 134, Ljubljana 1107 p.p. 2315
E-pošta: srpski.knjizevnici56@gmail.com
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org

Međunarodni godišnji konkurs za priznanje i nagradu  »ZLATNO PERO« – Ljubljana 2024

IZJAVA ZA  MEĐUNARODNI GODIŠNJI KONKURS
ZA PRIZNANJE I NAGRADU »ZLATNO PERO« – Ljubljana 2024

Ime i prezime učesnika/ce:……………………………………………………………………………………………

Datum i mjesto rođenja …………………….……………….……….JMB……………..……………

Adresa boravka……………………………………………………………………………………………………

……………………..…Adresa e-pošte:: ………………………….:………………………….……

Zanimanje, stepen obrazovanja:

……………………………………………………………………………………………………………

Napomena! Vaši lični podaci biće zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Izjava:

»Dozvaljam objavu svojih pjesama u medijima »Srpska dijaspora«,  reviji »OTADŽBINA« bez bilo kakvih nadoknada, u slučaju  da me Žiri konkursa ,kroz raspisane kriterije, izabere ili ne.
Kao učesnik izjavljujem, da sam isključivo ja autor konkurisanih pjesama i da još nisu javno bile objavljivane (izuzev medija Srpska dijaspora ili Otadžbina). Dakle, nemam nikakvih primjedbi  na objavljeni konkurs i slažem se sa svim navedenim kriterijima. Na osnovi navedenog, pristajem da  učestvujem na konkurs i u slučaju da osvojim neku od nagrada lično ću doći preuzeti svoju  nagradu, kako me organizatori ne bi otpisali kao nezainteresovanog kandidata.

U …………………………., datum: …………….………..…

Izjavu overavam pravno i fizički  svojeručnim potpisom: ………………….……………

 

blank