blank

Nakon sastanka načelnika opštine Šamac i Teslić novinarima je rečeno da je jedna od klјučnih tema bila saradnja privrednika i pobolјšanje poslovnog okruženja u opštini Šamac, imajući u vidu dosadašnja uspješna iskustva koja ima opština Teslić u smislu  dobivanja BFC sertifikata koji bi pomogao za uspostavlјanje povolјnijeg poslovnog okruženja na području opštine Šamac.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da će se o ovoj temi baviti u narednim mjesecima, te da očekuje apsolutnu pomoć  i podršku opštine Teslić i njenog tima koji će raditi zajedno sa predstavnicima opštine Šamac kako bi aplicirali na projekat.

blank
Načelnik opštine Teslić Milan Miličević kaže da je Teslić dobar primjer opštine i da svoja iskustva žele da prenesu  i na opštinu Šamac kako bi lakše završili proceduru oko dobivanja BFC sertifikata za povolјno poslovno okruženje.

„Prva smo opština u RS koja je nosilac ovog sertifikata, imamo tim lјudi koji na tome svakodnevno radi, napravili smo resertifikaciju. Bitno je da opština Šamac bude jedna iz porodice onih koji imaju sertifikat, jer im otvara velike mogućnosti u komunikaciji  sa domaćim i sa stranim investitorom jednu vrstu privrednog marketinga koju sami nebi mogli nikada napraviti. Radićemo u narednom periodu i tim iz Teslića će biti na raspolaganju opštini Šamac”, kaže Miličević.

Načelnik opštine Teslić Milan Miličević ističe da većinu lokalnih zajednica muče isti problemi, a to je  aktuelna situacija oko pandemije sa korona virusom  i mjerama koje lokalni štabovi donose na nivou svojih lokalnih zajednica, te je zajednički zaklјučak  da je  velika odgovornost prebačena na lokalne zajednice da se restriktivnije mjere donose na lokalnim nivoima  ovisno od epidemioloških situacija u pojedinim lokalnim zajednicama.

“Mjere moraju biti ujednačene sa samog vrha, jednog i drugog entiteta pogotovo kada su u pitanju lokalne zajednice koje se nalaze na međuentiteskim linijama, jer su tu potpuno drugačije mjere. Nisu jasno definisani kriteriji prema kojima bi neka lokalna zajednica  donijela restriktivnije mjere. Potrebni su jednistveni kriteriji to ima nekog smisla”, kaže Miličević.

On kaže da je  problem nedovolјan broj vakcina, jer vakcine u lokalnim zajednicama preko lokalnih domova zdravlјa dolaze na zahtjeve koji su veći realno od onog broja koji dođe u lokalne zajednice, te se neće postići bitan rezulat, a procenat vakcinisanosti će biti mali i neće moći uticati na kolektivni imunitet.

Svetlana Pavlović

 

blank