blank

Radna grupa za sveobuhvatnu analizu stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite na  sastanku zaključila je da su najugroženiji nezaposleni demobilisani borci Vojske Republike Srpske.

Nakon sjednice radne grupe u Banjaluci, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je novinarima da je Vlada Republike Srpske za zapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih demobilisanih boraca izdvojila osam miliona KM.

“Na raspisani javni poziv prijavilo se 1.401 lice, od čega je 111 iz kategorije djece poginulih boraca”, istakao je Milunović.

On je rekao da je resorno ministarstvo za samozapošljavanje predvidjelo tri miliona KM, ali da se ispostavilo da je za ove namjene potrebno 14 miliona KM.

Milunović kaže da će Vlada Republike Srpske obezbijediti sredstva za sve one koji budu ispunili uslove.

blank

“Ovaj Akcioni plan se realizuje na način što će 70 odsto sredstava biti dodijeljeno odmah nakon potpisivanja ugovora. Tokom godine dana pratiće se realizacija ugovora i svi oni koji budu ispunili uslove iz ugovora 30 odsto sredstava će dobiti nakon 12 mjeseci”, pojasnio je Milunović.

Milunović je izrazio očekivanje i da će prema Programu povrata poreza i doprinosa, za koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila pet miliona KM za zapošljavanje kod poslodavaca, 200 do 300 demobilisanih boraca biti zaposleno.

On je napomenuo da je od 2013. godine, izuzev 2019. svake godine povećavana osnovica za boračka primanja u iznosu oko 17,3 odsto.

“Vlada Republike Srpske je i u teškim uslovima pandemije virusa korona uspjela da izvrši povećanje osnovice za lične i porodične invalidnine za tri odsto”, istakao je Milunović.

On je napomenuo da je u čitavom ovom periodu obezbijeđena kontinuirana isplata svih invalidnina, penzija u punim iznosima i na vrijeme.

Milunović je podsjetio da je stambeno zbrinjavanje prema Posebnom programu završeno i da su sva lica koja su se prijavila stambeno zbrinuta.

“Nakon toga, pokazalo se da se jedan broj lica iz određenih razloga nije prijavio, zbog čega je raspisan novi poziv i u toku je obrada podataka”, rekao je ministar Milunović.

On je istakao da se Radna grupa saglasila da postoje nezaposleni demobilisani borci u stanju socijalne potrebe.

“Imamo nezaposlene demobilisane borce koji žele da se zaposle, one koji neće da rade, te kategoriju boraca onih koji ne mogu da rade”, pojasnio je Milunović.

On je rekao da će se nakon raspisanog javnog poziva prema utvrđenim kriterijumima doći do broja demobilisanih boraca koji ne mogu da rade, te da će Vlada Republike Srpske obezbijediti sredstva i sagledati koji će za njih biti vid materijalnog davanja.

Predsjednik Boračke organizacije /BORS/ Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da će BORS tražiti od Vlade Republike Srpske da se odobre sredstva u iznosu od 10.000 KM za svako lice koje se prijavi za program zamozapošljavanja.

On je rekao da se BORS zalaže za pomoć boračkim kategorijama koje su bez bilo kakvog vida primanja, ističući da će se na osnovu socijalne karte utvrditi tačan broj nezposlenih boraca bez primanja.

Savčić je naveo da se na Birou za zapošljavanje nalazi 12.000 nezaposlenih demobilisanih boraca, od čega je oko 9.000 aktivnih tražilaca posla.

Savčić je rekao da je na sastanku radne grupe zaključeno da sve institucije Republike Srpske i nevladine organizacije proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata moraju ozbiljno pozabaviti pitanjem odbrane istine o odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić predložio je Vladi Republike Srpske da se kreditno zaduži za potrebe okončanja stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija u Republici Srpskoj u 2022. godini. 

Izvor: vladars.net

 

blank