blank

Direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović boravio je proteklog petka u radnoj posjeti opštini  i razgovarao sa načelnikom opštine Miloradom Simićem i njegovim saradnicima o dosadašnjoj i budućoj saradnji opštine i Republičke uprave CZ ,sa akcentom na aktivnosti koje su vezane za trenutnu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa.

Direktor Novitović je rukovodstvo opštine upoznao sa budućim planovima RUCZ koji se uglavnom odnose na tehničko opremanje vatrogasnih jedinica i jedinica  CZ te na stručno osposobljavanje pripadnika ovih jedinica.  

blank

Konstatovano je da je saradnja opštine i RUCZ dobra ali da ima i prostora za njeno poboljšanje  naročito jačanjem saradnje između vatrogasaca i civilne zaštite, posebno na lokalnom nivou s obzirom da su  osnovni ciljevi  obje organizacije uglavnom  isti ,a odnose se na zaštitu  i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od svih oblika nesreće te smanjenje rizika od katastrofa i jačanje spremnosti za djelovanje u vanrednim situacijama.Pandemija je ukazala na potrebu čvršće saradnje između ove dvije organizacije.

Direktor Novitović je posjetu  iskoristio da opštini  uruči donaciju Republičke uprave CZ koju čine dezinfekciona sredstva , određen broj ćebadi i zaštitnih  maski.

Sastanku su prisustvovali  načelnici Odjeljenja za opštu upravu i finansije Borivoje Golubović i Mile Strinić te starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Derventa Slaven Pijetlović.

 Izvor: Opština Derventa

 

blank