blank

Godišnja Skupština  Sportsko ribolovnog društva „Ukrina“ Derventa održana je danas u Derventi. Delegati Skupštine podržali su sve ponuđene izvještaje o radu, kao i planove za 2020. godinu.

blank

Predsjednik Upravnog odbora Nikola Strinić podnoseći izvještaj o radu istakao je da je Društvo realizovalo većinu planiranih aktivnosti, u onoj mjeri u kojoj su novčana i drugi uslovi dozvoljavali.

Prema godišnjem planu rada za takmičenja i po Kalendaru takmičenja za 2019. godinu realizovana su takmičenja od sekcijskih, opštinskog, Vašaraskog Kup-a, Fišijade, Somijade, Prvenstva Republike Srpske i Kup-a BiH, te učešća na takmičenjima koja organizuju druga Društa iz okruženja i učešće na takmičenjima kao što je Svjetsko takmičenje u Hrvatskoj.

Na Dan planete 22. aprila organizovana je akcija čišćenja korita i obala rijeke Ukrine na potezu od Novog do Starog mosta, i na uređenju Takmičarske staze. Akcije čišćenja organizovane su u maju, i početkom juna, kao i avgusta, pred održavanje takmičenja i manifestacija Društva.

blank

Unaprijeđen je rad ribočuvarske službe na način uključivanja ribočuvara – volontera u Sekcijama Miškovci, Derventa 1 i Pojezna.

U drugoj polovini mjeseca oktobra prema Zakonu o ribarstvu i korišćenju ribolovnih voda izvršeno je poribljavanje rijeke Ukrine mladim šaranom.

Broj članova Društva u 2019. godinu je bio 406, a izdato je i 416 dnevnih i četiri sedmične dozvole.

Za člana Upravnog odbora izabran je Velibor Puškarić, a za člana Nadzornog odbora Branka Čehić.

blank

Na Skupštini su dodijeljene i Zahvalnice SRD “Ukrinski cvijet” Prnjavor, SRD “Škobalj “Stanari, Graničnoj službi Brod i  Nenadu Simiću iz Dervente.

Skupštini su prisustvovali predstavnici Sportsko ribolovnog saveza Republike Srpske i SRD ” Ukrinski cvijet” iz Prnjavora i “Škobalj” iz Stanara. 

Posavske novosti

blank