blank

Shodno Zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama Republike Srpske (Sl. glasnik RS br 121/12 i 46/17), a u odnosu na trenutnu situaciju i preventivno djelovanje organa Republike Srpske i lokalne Opštinske uprave Derventa, te moguće širenje pandemije virusa Korona COVID-19, Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uputila je Javni poziv za prijavu, angažovanje i organizovanje mreže volontera koji bi prema iskazanim potrebama obavljali dostavu hrane i lijekova licima starijim od 60 godina na prostoru svih opština u Republici Srpskoj.

S tim u vezi, Odjeljenje za stambeno -komunalne poslove – Civilna zaštita Opštine Derventa poziva građane mlađe starosne dobi da se dobrovoljno prijave u Civilnu zaštitu kako bi po potrebi bili angažovani i upućivani za pružanje pomoći dostave osnovnih životnih namirnica i lijekova starijim licima na području opštine odnosno licima koja su posebno ugrožena ovim virusom, a čije će kretanje biti ograničeno isključivo na adresu stanovanja.

Molimo s toga da se zainteresovana lica dobrovoljno prijave na broj 053/331-440 kako bi bili uključeni za pružanje pomoći starijima. Budući volonteri mogu se prijaviti i lično na portirnici Opštine Derventa, pri čemu će na licu mjesta ispuniti određeni Upitnik za volontera Civilne zaštite Republike Srpske.

Odjeljenje za stambeno -komunalne poslove – Civilna zaštita Opštine Derventa

blank