blank

Budžet Centra za socijalni rad u Šamcu za ovu godinu iznosi 1.185.700 KM, od čega je za isplatu prava iz socijalne zaštite planirano 908.200 KM, što je za osam odsto više u odnosu na prošlogodišnji, rekla je direktor Centra Anka Tutnjević.

Ona je dodala da je razlog povećanja sredstava očekivani porast broja korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite, kao i povećanje visine mjesečne naknade koja se isplaćuje korisnicima, a koja se svake godine usklađuje sa visinom prosječne plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu.

blank

Tutnjevićeva kaže da je sa 31. decembrom 2020. godine bilo 389 korisnika prava na njegu i pomoć drugog lica, 103 korisnika prava na ličnu invalidninu, a znatna sredstva se izdvajaju i za smještaj lica u ustanove socijalne zaštite.

“I u ovoj godini najveći dio sredstava planiran je za isplatu prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica, ličnu invalidninu i smještaj u ustanovu socijalne zaštite. U toku 2020. godine za socijalnu zaštitu je isplaćeno 837.500 KM, i to 438.500 KM iz budžeta Republike, a ostatak iz opštinskog budžeta”, navela je Tutnjevićeva.

Ona je podsjetila da su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite, uz podršku Svjetske banke, a radi ublažavanja poslјedica epidemije virusa korona, obezbijedili dodatna sredstva za sve korisnike stalne novčane pomoći koji će tokom šest mjeseci primati dvostruki iznos.

“Ove isplate počele su krajem 2020. godine. Takođe, predviđeno je da korisnicima prava na ličnu invalidninu i prava na jednokratnu novčanu pomoć bude isplaćeno po 200 KM jednokratno”, kaže Tutnjevićeva.

Svetlana Pavlović

blank