blank

Predsjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić danas je u Vladi ŽP u Orašju primio predstavnike OESS-a, šefa terenskog ureda OESS-a u Tuzli Damira Gnjidića i Milanu Memić, službenicu za pitanja sudjelovanja građana OESS-a ureda u Tuzli.

Predstavnici međunarodne organizacije tom su prigodom uručili vrijednu donaciju računarske opreme kojom su podržali aktivnosti Vlade u borbi protiv korupcije. Tijekom sastanka izražena je obostrana spremnost za nastavak uspješne suradnje.

-Donirana oprema sigurno će dati značajan doprinos radu i aktivnostima Tima, naglašeno je tijekom sastanka u Orašju.

Nakon sastanka u izjavi za medije predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić zahvalio se na doniranoj opremi.

-Na temelju dugogodišnje suradnje Vlade Županije Posavske i Misije OESS-a područnog ureda Tuzla došlo je do realiziranja i ovoga projekta na temu stvaranja kapaciteta za borbu protiv korupcije. Informatička će oprema biti na raspolaganju našem timu za sprečavanje korupcije koje je Vlada ŽP formirala prošle godine, a čiji je rad na neki način zanovljen u cilju da ovu temu dodatno izdignemo na višu razinu kako zaslužuje. Uskoro će biti izrađena i Strategija borbe protiv korupcije u Županiji Posavskoj sa akcionim planom, sve kroz suradnju sa OESS-om koji je na neki način partner svim županijama i svim institucijama u Bosni i Hercegovini koje se bave ovom problematikom. Doniranu opremu koristit će osobe zadužene da operativno na dnevnoj osnovi rade na ovoj problematici, izjavio je predsjednik Vlade Topić.

blank

Šef terenskog ureda OESS-a u Tuzli u BiH Damir Gnjidić također je izrazio zadovoljstvo suradnjom.

-Suzbijanje korupcije jedan je od prioriteta misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i smatramo da je presudno za dugoročnu stabilnost zemlje. Mi smo dosada imali jako dobru komunikaciju i suradnju, kako sa premijerom tako i sa samom Vladom i institucijama vlasti u kantonu. Ova donacija je zapravo skromna vrsta podrške radu Tima za prevenciju korupcije, s obzirom da se većina poslova koji se današnje vrijeme rade, upravo zbog okolnosti u kojima se nalazimo, prebacuje na on-line platforme tako da je ovo neka vrsta podrške njihovom radu, kako radu tima tako i Vlade Posavskog kantona. Mi se nećemo na ovome zaustaviti. Kakva će biti iduća vrsta podrške, o tome ćemo u dogovoru sa samim premijerom i institucijama vlasti. Nadamo se da će ova donacija poboljšat učinkovitost tima za prevenciju korupcije u ispunjavanju njihove uloge i koordiniranju aktivnosti sa drugim timovima, ali isto tako i sa tijelima vlasti sa kojima surađuju, izjavio je šef terenskog ureda OSCE-a u Tuzli Gnjidić.

Izvor: Županija Posavska

 

blank