blank

Javno preduzeće „Slobodna zona“ danas je nabavilo još jedno komunalno vozilo za odvoz otpada, a riječ je o kamionu mercedes „Aksor“ sa nadogradnjom Faun kapaciteta 21 m kubni  vrijednosti oko 60.000 KM nabavlјeno putem Fonda za zaštitu životne 70 odsto i 30 odsto preduzeće.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da je preduzeće „Slobodna zona“ čiji je osnivač opština Šamac  zajedno sa Fondom za zaštitu životne sredine RS  proteklih godina realizovalo tri krupna projekta  vrijednosti preko 150.000 KM od čega učešće ili opštine ili „Slobodne zone“ preko 40.000 KM čime je povećan nivo komunalnih usluga na ovom području.

blank
On dodaje da je kao rezultat nabavlјena oprema za održavanje deponije na području Hasića, oprema za čišćenje ulica u gradu i treća vrsta projekta danas, nabavka još jednog kamiona za odvoz smeća.

„Namjera svih ovih godina je da JP „Slobodna zona“ bez kreditnih zaduženja uz sopstvena sredstva i sredstva opštine Šamac nabavlјa opremu i tako podiže nivo i kvalitet usluga. U narednim godinama putem bespovratnih sredstava ili uz  uzešće viših nivoa, uz sufinansiranje opštine Šamac namjera nam je obezbijedimo opremu koja je potrebna za funkcionisanje tog preduzeća“, kaže Milićević.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća „Slobodna zona“ u Šamcu Lazar Đekić ističe da je sva oprema koju posjeduje ovo preduzeće nabavlјena putem javnih konkursa koje raspisuje Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti RS, jednim dijelom na taj način i iz vlastitih sredstava.
blank

„Kamion je  novo sredstvo nabavlјeno putem Fonda za zaštitu životne sredine,  odnosno konkursa koji raspisuje Fond. Predviđen je da na terenu sakuplјa i odlaže na deponiju komunalni otpad, a bio je neophodan preduzeću u smislu obnavlјanja osnovnih sredstava“, kaže Đekić dodajući da im je cilј da u narednom periodu prate Razvojne fondove i raspisivanje konkursa.

Svetlana Pavlović

blank