blank

Javno preduzeće „Slobodna zona“ pripremilo je mehanizaciju i potrebni materijal za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom zime, a na lageru posjeduje 15 tona soli i abrazivnog materijala, rekao je direktor ovog preduzeća Lazar Đekić.

„Pripremili smo sve što je neophodno za službu od posipnog materijala, mašina i opreme. Potpisali smo ugovor o obavlјanju zimske službe sa eksternim firmama, a jedna od njih je Vodoprivredno preduzeće „Ušće Bosne““, rekao je Đekić.

blank

On je rekao da je odlukom opštine Šamac i lokalnog Odjelјenja za urbanizam preduzeće „Slobodna zona“ nadležno da obavlјa zimsku službu na šamačkom području.

„Prioriteti su uvijek isti, javne ustanove, škole, dječija obdaništa, Dom zdravlјa, opština, policija, socijalni slučajevi i bolesnici koji idu na dijalizu“, rekao je Đekić.

On je podsjetio da će preduzeće „Slobodna zona“ čistiti i održavati puteve, ulice, trotoare, trgove i parkirališta na području opštine i lokalne nekategorisane puteve, dok su mještani dužni da čiste ispred svojih objekata i stambeno-poslovnih prostora.

Đekić je istakao da održavanje puteva tokom zime obuhvata period od 15. novembra do 15. marta.

Svetlana Pavlović

blank