blank

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-733/20 od 10.03.2020.godine, a u vezi sa epidemiološkom situacijom u Srpskoj, obavještavamo vas da Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske, od 11.03. do 30. marta 2020. godine prekida sve aktivnosti na pripremama i realizaciji obilježavanja značajnih istorijskih događaja od republičkog značaja, a koji su prema Programu obilježavanja za 2020.godinu, predviđeni da se realizuju u mjesecu martu.

blank

Navedeno se odnosi na obilježavanja:

Egzodus sarajevskih Srba 1996.godine, planirano da se obilježi 16. marta i

Stradanje Srba u Sijekovcu 1992.godine, planirano da se obilježi 26. marta 2020. godine.

O daljim aktivnostima Odbora, nakon navedenog termina bićete blagovremeno obavješteni.

blank