blank

U Šamcu je danas prezentovana Strategija bezbjednosti saobraćaja opštine Šamac 2020 – 2029. godine kojoj su pored ostalih prisustvovali direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Novica Krunić, profesori sa saobraćajnog fakulteta u Doboju i Beogradu i načelnik opštine Đorđe Milićević sa članovima kabineta.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Novica Krunić kaže da je opština Šamac prepoznala značaj izrade Strategije  bezbjednosti saobraćaja, danas su prezentovali kako i na koji način pobolјšati  bezbjednost saobraćaja na prostoru ove opštine.

„Sa nama su profesori saobraćajnog fakulteta iz Beograda i Doboja.Opština Šamac  se na vrijeme javila i obezbijedila dio sredstava i jedan  dio preko  preko Agencije. Želimo da pokažemo u kom pravcu  treba da ide problem rješavanja saobraćaja na ovom području“, kaže Krunić.

blank

On dodaje da je ideja  da se što manje radi na tzv. saobraćajnim  zabušenjima, a što više na transparentnom saobraćaju, da se razdvoje pješačke zone,  saobraćajne zone za vozila, a obzirom da je Šamac rubna opština prema EU ima značajno povećan saobraćaj.

„Agencija je podržala Startegiju. Imamo direktne kontakte  sa  Ministarstvom saobraćaja  i veza RS i Ministarstvom  unutrašnjih poslova RS  i  saobraćajnom policijom što znači da se sve na jednom mjestu može rješavati. Opština Šamac je izabrana kao jedna od prvih  loklanih zajednica  koja je prepoznala da je to jedini put da se na transparentan i kvalitetan način počne rgešavati ovo pitanje,“kaže Krunić.

Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević kaže da je opština Šamac bila domaćin sa cilјem da prezentuju Strategiju bezbijednosti saobraćaja na području opštine Šamac na  koju je Služba za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa profesorima saobraćajnog fakulteta u Doboju i Beogradu radila u proteklih  četiri mjeseca, a za  čiju izradu su  obezbijedili finansijska sredstva kroz  Javni poziv od Agencije za bezbjednost saobraćaja RS i učešće  Budžeta opštine.

On podsjeća da su prije oko  godinu dana  formirali  Savjet za bezbjednost saobraćaja, a jedna od glavnih inicijativa Savjeta  jeste izrada Strategije za bezbjednost saobraćaja opštine Šamac.

„Strategija nam je  pretpostavka da sutra u oblasti saobraćaja na ovom području  možemo ozbilјnije i  efikasnije rješavati probleme,  pogotovo ako imamo u vidu da je  donošenje Startegije preduslov  da se opština Šamac kandiduje na brojne Javne pozive  u okviru Agencije i Ministarstva saobraćaja i veza RS. Tokom ove godine očekujemo jedan Javni poziv od Agencije za bezbjednost saobraćaja“, kaže Milićević.

On dodaje da im je cilј da u narednom periodu konkurišu na neki od Javnih poziva viših institucija vlasti u  RS i BiH, ne samo bezbjednost u oblasti saobraćaja, nego i sa aspekta bezbjednosti saobraćaja građana opštine Šamac,  da obezbijede finansijska sredstva za video nadzor  pogotovo klјučnih ulaza u grad kako bi povećali stepen  bezbjednosti  ne samo učesnika u saobraćaju, nego i svih građana na ovom području.

Profesor dr Krsto Lipovac rukovodilac projekta Strategija bezbjednosti saobraćaja opštine Šamac kaže da je  preduslov za trajno upravlјanje bezbijednosti saobraćaja donošenje odgovarajućih  strateških dokumenata.

blank

„Republika Srpska je u regionu imala prva Strategiju  bezbjednosti saobraćaja što je za ponos. Sad je veliki prostor da sve jednicie lokalne samouprave donesu svoje starteške dokumente, Strategiju.

Opština Šamac je jedna od prvih lokalnih samouprava koja je prepoznala značaj strateškog upravlјanja bezbijednosti saobraćaja i  uz podršku Agencije podržala i finansirala izradu jednog ovakvog dokumenta. Očekujemo  da će Skupština opštine u nekom kratkom vremenu usvojiti ovaj dokument, a onda dolazi malo veći izazov, a to je sprovođenje mjera i aktivnosti“, kaže Lipovac.

Svetlana Pavlović

blank