blank

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da izvrše prijavu početka proizvodnje na Obrascu P-1 za ostvarenje federalnih novčanih potpora za 2021. godinu temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/17., 34/17.-ispr., 55/17., 56/18 i 24/20) i to:

za biljnu proizvodnju:
-proizvodnja krušnih žitarica (pšenica i raž) od 01.01.do 15.05. tekuće godine,
– proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale, od 01.01 do 15.05. tekuće godine,
– proizvodnja krmnog bilja (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice), od 01.01. do 31.05. za silažni kukuruz a do 15.05. za stočni grašak,  
– proizvodnja uljarica (uljana repica, suncokret i soja) uljana repica do 15.05, suncokret i soja do 31.05.,
– proizvodnja povrća (rajčica, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cikla,luk, salata i mladi krumpir) od 01.01.do 31.05. a za mladi krumpir do 01.05. tekuće godine,
– proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica) od 01.01.do 01.06. tekuće godine,
– proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja –kamilica, menta,lavanda, ružmarin,smilje i lovor od 01.01. do 15.06. tekuće godine,
– proizvodnja duhana u listu (Virginia i Berley I. – IV klasa), od 01.01. do 15.06. tekuće godine,

blank

za proizvodnju sjemena:
– proizvodnja sjemena strnih žitarica – pšenica, ječam, raž, zob, tritikale od 01.01. do 15.05. tekuće godine, a za heljdu do 01.06. tekuće godine,
– proizvodnja sjemena kukuruza, soje i suncokreta od 01.01.do 01.06. tekuće godine,
– proizvodnja sjemenskog krumpira (osnovno sjeme i certificirano sjeme) od 01.01. do 30.06. tekuće godine,
– proizvodnja deklariranog sadnog materijala iz grupa krošnjastog, jagodastog voća i sadnica vinove loze od 01.01. do 30.06. tekuće godine i

za animalnu proizvodnju:
– proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka, za IV kvartal prethodne godine i prva tri kvartala tekuće godine od 01.01.do 10.04. tekuće godine,
– proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi, kontinuirano tijekom godine i to u roku od pet dana od dana useljenja posljednjeg grla u turnus prijava početka tova i prijava završetka tova najkasnije 20 dana prije završetka tova,
– uzgoj krava prvotelki (rasplodne junice) od 01.01 do 15.08. tekuće godine,
– uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) od 01.01.do 15.05. tekuće godine,
– proizvodnja svinjskog mesa – tov svinja, kontinuirano tijekom godine i to pet dana nakon useljenja posljednjeg praseta u turnus prijava početka tova i najkasnije deset dana prije završetka tova,
– uzgoj rasplodnih krmača od 01.01.do 31.05. tekuće godine,
– uzgoj 18-to tjednih pilenki, kontinuirano tijekom godine i to 5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
– uzgoj matičnog jata (pilenki teške i lake roditeljske linije)  5 dana od dana useljenja i najkasnije 10 dana prije iseljenja izvrši prijavu završetka uzgoja,
– košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica od 01.01.do 15.05. tekuće godine.
– uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja (bosansko – brdski konj, domaći magarac i pas tornjak) od 01.01 do 01.06. tekće godine.

Prijava početka proizvodnje obavlja se u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske /Sektor poljoprivrede/ svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 031/714 364, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade ŽP.              

                                                                                                   Izvor: Županija Posavska 

 

                                                                                                                                 

blank