blank

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pustilo je zvanično u rad ”Pametni sistem za detekciju i obavještenje o korištenju sigurnosnog pojasa i mobilnog telefona” koji je instaliran na lokaciji Lazarevo 1, Bulevar srpske vojske na magistralnom putu prvog reda MI-108 u Banjaluci, a u okviru projekta ”Inovacijski izazov–Banja Luka–grad budućnosti”, čiju realizaciju podržavaju UNDP, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Grad Banja Luka.

Navedeni sistem detektuje nekorištenje sigurnosnog pojasa i upotrebu mobilnog telefona prilikom upravljanja motornim vozilom. Cilj ovog pilot projekta je da se primjenom pametnih tehnologija unapredi bezbjednosti saobraćaja provođenjem preventivnih mjera i da se prikupe statistički podaci praćenjem prekršaja zbog nevezivanja sigurnosnog pojasa od strane vozača i/ili suvozača i korištenja mobilnog telefona od strane vozača. Namjera je da se izvrši preventivni uticaj na svijest građana, da postanu svjesni svoje odgovornosti, te da se na taj način smanji broj saobraćajnih nezgoda i podigne nivo saobraćajne kulture.

blank

Na osnovu znanja i tehnologija, realizovan je pilot projekat koji za ima za cilj prevenciju, na način da građani dobijaju upozorenje na LED displeju o sljedećem:

  1. korišćenju mobilnog telefona od strane vozača
  2. nekorišćenju sigurnosnog pojasa od strane vozača i/ili suvozača
  3. dnevnoj statistici detektovanih prekršaja.

Naime, instalirana kamera na pomenutoj lokaciji ima ugrađenu analitiku za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka, detekciju nekorištenja sigurnosnog pojasa i korišćenje mobilnog telefona u vožnji. Sistem osim kamere ima i fleš lampe koje služe za osvjetljenje vozila radi kvalitetnije fotografije i veće tačnosti. Važno je napmenuti da lampe blicaju na svako vozilo, a ne samo vozilo u prekršaju.

Ukoliko pametna kamera evidentira da vozač i/ili suvozač nisu vezani ili ako vozač koristi mobilni telefon, na LED displeju se ispisuju registarske oznake vozila u prekršaju i upozorenje ‘’Vežite pojas’’ i/ili ‘’Ne koristite mobilni telefon’’. Na ovaj način se na licu mjesta vozač, kao i drugi učesnici u saobraćaju se upozoravaju na nepoštovanje saobraćajnih pravila koje u velikoj mjeri može ugroziti živote svih učesnika u saobraćaju.

Napominjemo da je ovaj projekat MUP-a RS izabran kao jedan od deset najboljih u konkurenciji 58 prijavljenih projektnih ideja po projektu ”Inovacijski izazov – Banja Luka –grad budućnosti”, koji su zajednički pokrenuli UNDP i Grad Banjaluka, a koji je podržan od Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Namjera MUP-a Srpske da se oblasti bezbjednosti saobraćaja dostignu standardi evropski razvijenih zemalja, u kojima je npr. korištenje sigurnosnog pojasa preko 93%. Prema našim saznanjima u BiH nije realizovan nijedan projekat iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koji koristi napredne tehnologije kao što su vještačka inteligencija, deep learning i otvoreni podaci, a koje su primjenjene u ovom projektu MUP-a.

Izvor: MUP RS

 

blank