blank

U ponedjeljak, 25.11.2019. godine, Profesionalna vatrogasna jedinica Tešanj je u kratkom vremenskom periodu imala intervenciju na dva požara, u 11:10 sati prijavljen je požar u restoranu Ukus u Industrijskoj zoni Bukva, a u 14:31 sat prijavljen je požar na stambenom objektu u ulici Ali-paše Hećimovića u Tešnju.

Restoran Ukus

Odmah po dojavi, sa navalnim vozilom dva dežurna vatrogasca su izašla na požar, a treći koji bio u objektu restorana se uključio u gašenje požara.

Uposleni u restoranu Ukus su blagovremeno izvršili evakuaciju gostiju koji su se nalazili u objektu. Prva interventna vozila i ekipe na gašenju su imale procjenu da je najkorisnije intervenisati od susjednih objekata (Bingo i Koala) kojima je prijetila opasnost od širenja požara. Rukovodilac akcije gašenja je procijenio da je potrebno još vozila i opreme, te su upućena još 3 vozila PVJ Tešanj. Angažovana su ukupno 4 vozila i 9 vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj. Već u početnoj fazi gašenja požara podršku su pružili uposleni u restoranu Ukus i susjednim poslovnim subjekatima, te mještani.

U daljem toku gašenja aktivirana su dobrovoljna vatrogasna društva DVD Tešanj 1905 i DVD Jelah sa ukupno 19 vatrogasaca i 2 vozila, a koji su po dolasku raspoređeni sa drugim vatrogascima kao pomoć u gašenju. Dakle, do dolaska pomoći sa drugih općina, na gašenju je bilo 28 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.

Komandiri profesionalnih jedinica iz Doboja, Teslića, Maglaja, i DVD Doboj Jug zvali su telefonom Starješinu jedinice općine Tešanj i ponudili pomoć.

Pomoć je prihvaćena i na požar su kao ispomoć došli: TVJ Teslić (1 vozilo i 3 vatrogasca), TVJ Doboj (1 vozilo i 5 vatrogasaca), PVJ Maglaj (1 vozilo i 3 vatrogasca), DVD Doboj Jug (1 vozilo i 2 vatrogasca). Pomoć su pružili iz JKP RAD Tešanj, koji su pomogli u snabdijevanju vodom za gašenje.

Tokom akcije na gašenju požara učestvovao je ukupno 41 profesionalni i dobrovoljni vatrogasac sa 11 vozila. Ljudskih žrtava nije bilo, ali je nažalost nastala velika materijalna šteta.

Stambeni objekat u ulici Ali-paše Hećimovića u Tešnju:

Na gašenju objekta je učestvovalo ukupno 9 vatrogasaca PVJ Tešanj, DVD Tešanj 1905 i DVD Jelah.

Preusmjeravanjem snaga ovaj požar je ugašen, iako je većina vatrogasaca bila i dalje na gašenju požara restorana. Ljudskih žrtava nije bilo, ali je nažalost nastala velika materijalna šteta.

Općina Tešanj

blank