blank

U Srednjoj školi “Nikola Tesla” u Šamcu je organizovan osmi Sajam učeničkog preduzetništva, na kojem učenici – članovi preduzetničke i hemijske sekcije izlažu i prodaju proizvode koje su sami napravili.

Sajam učeničkog preduzetništva dio je aktivnosti obilјežavanja 50 godina postojanja Srednjoškolskog centra u Šamcu.

blank

Direktor škole Smilјa Nišić rekla je na otvaranju da je sve ono što se na sajmu može vidjeti isklјučivo rad učenika u sklopu ove dvije sekcije i njihovih profesora.
“Cilј sajma jeste da naši učenici pokažu sve što mogu da urade, da slobodno izlažu svoje ideje i da uz pomoć profesora to promovišu”, rekla je Nišićeva.

blank

Profesorica koja vodi “Preduzetničku sekciju” Dragica Vitezović istakla je da je kroz tu sekciju od osnivanja 2013. godine prošlo 107 učenika, koji su osnovali 26 učeničkih kompanija.

“Karakteristično za “Preduzetničku sekciju” jeste da učenici sami ulažu novac, pokrivaju troškove po završetku prodaje, a zaradu dijele. Učenicima se na ovaj način približava pojam stvarnih tokova poslovanja. Krenemo od ideje, razrađujemo biznis plan koji podrazumijeva da odredimo djelatnost, definišemo logo slogan, ko nam je konkurencija, odredimo ukupne troškove fiksne i varijabilne, planiramo novčana sredstva i krenemo u proizvodnju”, navela je Vitezovićeva.

blank

Ona je dodala da učenici stvaraju prozvode od recikliranog materijala, proizvodnju obavlјaju kući, a onda ih prodaju na sajmu u školi. Po završetku sajma učenici njoj dostavlјaju finansijski izvještaj u kojem se vidi koliki su im bili troškovi i kolika im je bila zarada.
Vitezovićeva je podsjetila da su 2014. godine u Banjaluci na Preduzetničkom sajmu osvojili drugu nagradu za najbolјi biznis plan.

Prema njenim riječima, sekcija je krenula sa radom u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i norveškom Vladom, koja se povukla, ali sekcija je nastavila sama i radi na nivou škole.
Profesor hemije Senka Tešić istakla je da “hemijska sekcija” radi više od 10 godina i da su članovi sekcije farmaceutski tehničari.

“Omogućila sam im da nauče praviti proizvode i da sutra kada završe školu, mogu da se bave ovim poslom. Sve što naprave je na prirodnoj bazi, bez konzervansa”, rekla je Tešićeva.

 Svetlana Pavlović

blank